​Yksityissektorin palveluiden merkitys lastenpsykiatrian palvelujärjestelmässä korostuu psykoterapeuttisen hoidon ja kuntoutuksen tuottamisessa. Yksityiset ammatinharjoittajat tuottavat suuren osan erityisesti pidempikestoisista psykoterapiahoidoista ja neuropsykiatrisesta kuntoutuksesta kuntayhtymän tai kunnan ostopalvelusopimuksella. Yksityissektorin tuottamien psykoterapiapalvelujen saatavuus ja saavutettavuus vaihtelevat alueittain, mikä asettaa lapset eriarvoiseen asemaan tarvitsemiensa hoito- ja kuntoutuspalvelujen suhteen. Psykoterapioiden koulutusmahdollisuuksien ja uusien innovatiivisten hoitomahdollisuuksien kehittämistä tarvitaan, jotta lasten oikeus tarvitsemaansa hoitoon ja kuntoutukseen toteutuisi nykyistä kattavammin.

Perheet käyttävät jossain määrin yksityissektorin lastenpsykiatrisia tai psykologisia palveluja niillä alueilla, joissa niitä on saatavilla. Yksityislääkäritoiminta suuntautuu valtaosin psykoterapiapalveluihin, lastenpsykiatriseen tutkimukseen ja arviointiin sekä lyhytkestoisiin interventioihin. Yksityissektorin tuottamat lastenpsykiatriset palvelut ovat viime vuosina lisääntyneet ja monipuolistuneet ulottuen vastaanottotyyppisistä avohoitopalveluista erilaisiin erikoistuneiden palvelujen yksiköihin saakka.

Kolmannen sektorin toimijat järjestävät psyykkisistä ongelmista ja häiriöistä kärsiville lapsille ja heidän perheilleen esimerkiksi sopeutumisvalmennuskursseja, vertaistukiryhmiä ja vanhemmuuden valmennusryhmiä.