​Lapsen oireillessa psyykkisesti ensisijaisia ovat perustason tukitoimenpiteet lapsen omassa kasvuympäristössä. Lähetettä lastenpsykiatriseen erikoissairaanhoitoon tulee harkita tilanteessa, jossa lapsella on

  • pitkäkestoisia vaikeuksia kyvyssä olla vuorovaikutuksessa
  • vaikeita oireita tunne-elämän ja käyttäytymisen alueella (esim. vakava masennus, epäily realiteettien pettämisestä, hallitsematonta aggressiivista käyttäytymistä)
  • merkittävää oireilua syömiseen liittyen
  • neuropsykiatrisia tai laaja-alaisia kehityksellisiä vaikeuksia, joihin liittyy vakavia-tunne-elämän tai käyttäytymisen ongelmia ja jotka merkittävästi vaikeuttavat lapsen ikätasoista toimintakykyä
  • toimintakykyä heikentävää ja pitkäkestoista psykosomaattista oireilua.

Lisätietoa aiheeseen