​Pääsääntöisesti erikoissairaanhoidon yksiköihin tarvitaan lääkärin tekemä lähete ja hänen arvionsa lapsen terveydentilasta, kasvusta ja kehityksestä. Ennen lähettämistä on varmistettava lapsen huoltajien suostumus lähetteeseen.

Lastenpsykiatrian yksikköön tehtävän lähetteen tulee sisältää lähettämisen syyn, lapsen henkilötietojen, huoltajien ajantasaisten yhteystietojen ja kielitaidon lisäksi tietoa:

  • perheentilanteesta ja asumisjärjestelyistä
  • lapsen päiväkodista tai koulusta
  • perheen viranomaiskontakteista
  • lapsen oireista, niiden kestosta ja vaikutuksesta toimintakykyyn
  • lapsen saamista tukitoimenpiteistä ja aiemmin tehdyistä tutkimuksista ja niiden sisällöstä

Hoitotakuulain mukaan lapset saavat ensimmäisen käyntiajan kuuden viikon sisällä lähetteen saapumisesta. II-kiireellisyys luokan lähetteenä hyväksytyt saavat ajan kuuden viikon sisällä ja I – kiireellisyysluokkassa hyväksytyt lähetteet viikon sisällä lähetteen saapumisesta.