​Lapsiperheitä hyödyttäviä kunnallisia sosiaalipalveluita ovat muun muassa:

  • Sosiaalityö ja sosiaaliohjaus
  • Perhetyö
  • Lapsiperheiden kotipalvelu
  • Päihde- ja mielenterveystyö
  • Kasvatus- ja perheneuvonta
  • Tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta
  • Lomanviettopalvelut
  • Vertaisryhmätoiminta
  • Lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonta