​Sosiaalihuoltolain 3§:n määritelmä erityistä tukea tarvitsevasta lapsesta:

1. Lapsi, jolla on erityisiä vaikeuksia hakea ja saada tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluja kognitiivisen tai psyykkisen vamman tai sairauden, päihteiden ongelmakäytön, usean yhtäaikaisen tuen tarpeen tai muun syyn vuoksi tai

2. Lapsi, jonka terveys tai kehitys vaarantuu kasvuolosuhteiden tai oman käyttäytymisen vuoksi

Käytännössä tämä tarkoittaa perhepalveluiden painopisteen muuttumista uuden sosiaalihuoltolain 1301/2014 mukaan niin, että erityistä tukea tarvitsevat lapset tulisi huomioida yleisissä perhepalveluissa, joista mainittu luvussa 1. Näiden palveluiden saaminen ei edellytä perheeltä esimerkiksi lastensuojeluasiakkuutta.