​Perhe voi hakea itse apua kunnan sosiaalihuollosta tai perheen suostumuksella myös asiakasperheen kanssa työskentelevä yhteistyötaho voi hakea apua perheelle yhteydenottona sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi.

Jos perhe ei suostu yhteydenottoon, mutta yhteydenottovelvollisuuden piiriin kuuluva työntekijä arvioi asiakasperheen olevan sosiaalihuollon tarjoaman tuen tarpeessa sekä kyseessä on lapsen etu, työntekijällä on velvollisuus ottaa yhteyttä sosiaalihuoltoon. Ohjaus- ja yhteydenottovelvollisuus on muun muassa päivähoidolla, opetustoimella, terveydenhuollolla, poliisilla, Kelalla ja Rikosseuraamuslaitoksella.

Tämän lisäksi voimassa on edelleen lastensuojelulain määrittelemä velvoite tehdä lastensuojeluilmoitus jos työntekijällä herää lastensuojelullinen huoli lapsen tilanteesta. Ilmoituksen tekemisen taustalla voi olla hyvin erilaisia seikkoja liittyen muun muassa lapsen hoidon ja huolenpidon tarpeeseen, kehitystä vaarantaviin olosuhteisiin tai lapsen omaan käyttäytymiseen.