​Perhetyöllä tarkoitetaan perheen hyvinvoinnin tukemista sosiaaliohjauksella tai muulla tavalla. Perhetyön tarkoituksena on tukea ja ohjata perhettä heidän omien voimavarojen vahvistamiseksi ja keskinäisen vuorovaikutuksen parantamiseksi. Perhetyötä annetaan erityistä tukea tarvitsevan lapsen tai nuoren terveyden ja kehityksen turvaamiseksi. Perhetyö voi auttaa muun muassa lasten hoitoon ja kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä, arjen hallinnassa, perheen sisäisissä vuorovaikutuspulmissa sekä äkillisissä perheen kriiseissä ja muutoksissa.

Lapsiperheiden kotipalvelulla tarkoitetaan perheen arjen tukemista. Kotipalvelu on lasten hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin sekä arjen askareisiin liittyvää yhdessä tekemistä perheen kanssa tai niissä avustamista.  Perhe voi saada tilapäisesti kotipalvelua erilaisista syistä kuten sairauden, vamman, synnytyksen tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen vuoksi. Kotipalvelua voidaan myöntää myös vanhemman uupumuksen vuoksi.