Lasta auttavia ja tukevia tahoja on lukuisia. Niin on myös ammattiryhmiä jotka lapsia tapaavat. Lapsen ”omana työntekijänä” voi olla ainakin lääkäri (esim. koululääkäri tai lastenpsykiatri), psykologi, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, sosiaalityöntekijä (esim. koulukuraattori), nuorisotyöntekijä, toimintaterapeutti, fysioterapeutti, psykoterapeutti, pappi, diakoni tai lähihoitaja/ mielenterveyshoitaja.