​​Mitä sitten lapsen ja oman työntekijän tapaamisissa tapahtuu? Pääsääntöisesti tuki ja hoito perustuu keskusteluun. Käydään läpi lapsen esille nostamia aiheita, jotka voivat olla hyvin arkisia tai sitten hyvin vakaviakin. Yleisiä aiheita ovat mm. ihmissuhteet (kaverit, perhe,), oma jaksaminen (psyykkinen vointi), koulunkäynti ja lapsen käyttäytymiseen liittyvät asiat.

Minkälaisia ongelmia lapsella saattaa olla (videoklippi)

Vaitiolovelvollisuus

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden salassapitovelvollisuudesta on säädetty laissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä. Terveydenhuollon ammattihenkilö ei saa sivulliselle luvatta ilmaista yksityisen tai perheen salaisuutta, josta hän asemansa tai tehtävänsä perusteella on saanut tiedon. Salassapitovelvollisuus säilyy ammatinharjoittamisen päättymisen jälkeen.

Luottamuksellisuus

Kaikille tapaamisille on yhteistä luottamuksellisuus: Lapsi voi luottamuksella kertoa omista asioistaan omalle työntekijälle ja olla varma siitä että oma työntekijä ei suoraan raportoi käytyjä keskusteluja esimerkiksi lapsen vanhemmille tai opettajalle. Lapsen kanssa yhdessä sovitaan asiat mitä voi muille tarpeen mukaan kertoa. Poikkeuksena tästä on tilanteet joissa laki velvoittaa omaa työntekijää. Käytännössä tilanteita jolloin oman työntekijän on oltava yhteydessä esimerkiksi lapsen vanhempiin tai lastensuojelun sosiaalityöntekijään on silloin jos tietoon tulee lapsen itsetuhoisuus, tai että lapsi aikoo vakavasti vahingoittaa toista ihmistä tai omaisuutta.

 

- Ruun Stoori