Mistä hyvä arki koostuu?

Vuorokausirytmi, uni, rentoutuminen, lepo

Liikunta​

Kaverisuhteet

Kaverisuhteet ovat kaikille lapsille tärkeitä. Suhteet ikätovereihin ovat ennen kaikkea ilon ja tuen lähteitä, mutta niissä voidaan kokea myös lapsen myönteistä kehitystä haittaavia ongelmia.

Tietolähde ja lisätietoa aiheeseen

Harrastukset ja mielekäs tekeminen

Ravinto