Järjestöjen, yhdistysten, säätiöiden tms. tarjoamista palveluista käytetään usein nimitystä "kolmannen sektorin palvelut". Kolmannen sektorin toimijoita ovat mm. Väestöliitto, Mannerheimin lastensuojeluliitto, Pelastakaa lapset ry. ja Suomen punainen risti.