​​Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kokonaisuus muodostuu sosiaali-, terveys-, opetus-, liikunta- ja kulttuurialojen palveluista. Niitä täydentävät seurakuntien, järjestöjen ja yksityisten palvelut. Erityispalvelut kuten lastenpsykiatria tukevat peruspalveluissa työskenteleviä lasten ja nuorten kasvu- ja kehitysympäristöissä kodissa, varhaiskasvatuksessa, koulussa ja vapaa-ajalla.

Perusterveydenhuollon palveluita annetaan terveyskeskuksissa ja yksityisillä lääkäriasemilla.

Kunnat vastaavat sosiaalipalveluiden järjestämisestä omalla alueellaan. Sosiaalihuollolla tarkoitetaan sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön yksilöön, perheen ja yhteisön toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta edistäviä ja ylläpitäviä toimia, sosiaalipalveluja ja niihin sisältyviä tukipalveluja.

Lue lisää