​Erikoissairaanhoidolla tarkoitetaan erikoislääkäreiden johtamaa osaa terveydenhuollosta (pois lukien eräät perusterveydenhuollon erikoislääkärijohtoiset yksiköt).

Lastenpsykiatrian erikoissairaanhoidon palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta vastaavat nykyisin pääasiassa sairaanhoitopiirit. Erikoissairaanhoidon lastenpsykiatriset palvelut tuotetaan keskussairaaloiden ja yliopistollisten sairaaloiden lastenpsykiatrian klinikoissa. Valtakunnallisesti palveluverkossa on kuitenkin alueellisia eroja. Nämä erot vaikuttavat erikoissairaanhoidon lähetekriteereihin.

Lue lisää