Meillä on eri tilanteissa erilainen kyky keskittyä. Jännittyneenä ja väsyneenä ei kukaan jaksa pitkiä aikoja olla paikoillaan tai keskittyä vaikeaan matematiikan tehtävään. Osalla keskittyminen voi olla haastavaa yleiseminkin. Joillain pulmia on pidempiaikaisesti keskittymisessä ja tarkkaavuudessa, on vilkas, energinen ja ehtivä sekä toimii usein ennen kuin ehtii ajatella. Voi olla että tästä kaikesta tuntuu koituvan harmia ja huonoa palautetta. Tällöin voi kyseessä olla ADHD. Kirjainyhdistelmä tulee englanninkielen sanoista Attention Deficit and Hyperactivity Disorder mikä suomeksi tarkoittaa tarkkaavuuden pulmia ja ylivilkkautta.

Jos haasteena on etupäässä uppoutuminen omiin ajatuksiin kutsutaan sitä nimellä ADD (attention deficit disorder)eli tarkkaavuudenhäiriö.

Kun haasteet tunnistetaan, voidaan niitä auttaa monin keinoin. Tavoitteena on, että saa omat taidot parhaiten käyttöön.

Tarkkaavuus keskittyminen
Kaikkien on joskus vaikea keskittyä asioihin, ja joillekin lapsille se on hankalampaa kuin toisille. Mieleen voi tulla kiinnostavampia asioita ja koulutehtävä voi jäädä kesken. Mieleen tulvii paljon asioita ja haluaa olla perillä siitä mitä ympärillä tapahtuu. Osalla on taipumusta vaipua syvälle omiin ajatuksiin ja haaveisiin tai keskittyä niin syvästi tekemiseen ettei huomaa lainkaan mitä ympärillä tapahtuu.
 
Motorinen levottomuus
Paikallaan istuminen pitkään voi olla tuskaisaa. Osalla on tarve olla koko ajan pienessä liikkeessä tai hypistellä jotain. Tuntuu kuin olisi muurahaisia housuissa ja opettaja huomauttelee pulpetilla makaamisesta.
 
Impulsiivisuus
Oman vuoron odottaminen voi olla vaikeaa. Välillä tulee myös tehtyä asioita ennen kuin ajattelee onko se lainkaan järkevää. Tällaista käyttäytymistä sanotaan impulsiiviseksi: toimii ennen kuin ajattelee. Ehtii aloittaa lyhyessä montaa asiaa muttei ihan jaksa tehdä niitä loppuun.
 
Näitä kaikkia taitoja voidaan tukea ja harjoitella. Joskus käytetään myös lääkitystä apuna.