Jos meillä on kova korvakipu tai luu murtunut, haemme apua. Joskus taas meillä voi olla sellaisia pulmia, jotka eivät näy selkeästi ulospäin. Niihinkin on apua saatavilla. Kaikki me kohtaamme pulmia elämämme aikana. Joskus pulmista ja haasteista selviää itsekseen tai läheisen ihmisen tuella. Joskus pulmat ovat niin isoja, että niihin on hyvä saada myös muiden apua.

Pulmia voi olla monenlaisia, isoja ja pieniä. Monet lapset tarvitsevat apua voimakkaiden tai vaikeiden tunteiden kanssa. Joskus pulmana on liiallinen huolestuneisuus tai pelot, toisinaan se että tuntuu vaikealta puhua muille ihmisille. Voi olla univaikeuksia tai mieli maassa. Voi olla vaikeuksia hallita kiukkua tai pysyä paikoillaan. Tuen avulla voi oppia ymmärtämään ja käsittelemään vaikeita tunteita, jotta voi vapaammin nauttia omasta itsestä ja elämästä.

Voi myös harjoitella, miten toisen ihmisten kanssa tulisi paremmin toimeen tai sietäisi paremmin pettymyksiä. Kuinka odottaa vuoroa, pelata reilusti tai ottaa toisia paremmin huomioon. Ammattilaiset voivat auttaa selviämään hankalista elämäntilanteista sekä vaikeista ja pelottavista kokemuksista. On helpottavaa, kun toinen ymmärtää, mitä on joutunut käymään läpi ja mitä tunteita kokemukset voivat herättää. Tällöin voi tuntea itsensä kannatelluksi ja saada voimia tulevaisuutta varten.
 
Lastenpsykiatria
Psykiatria ja psykologia ovat tieteenaloja, jotka tutkivat, miten mieli ja ihminen toimivat. Ollaan kiinnostuneita siitä, miten tunteet, ajatukset ja tuntemukset sekä kokemus itsestä syntyvät ja miten ne vaikuttavat. Lastenpsykiatrialla mietitään, miten lapsi voisi hyvin, nauttisi ikätovereiden kanssa olemisesta, tulisi toimeen läheisten kanssa ja voisi oppia uusia asioita.
 
Lastenpsykiatrialla työskentelee monia eri ihmisiä. Heillä on hieman eri koulutuksia ja hoidon eri vaiheissa voivat toimia hieman eri tehtävissä. Tapaamisilla lapsi voi olla kahdestaan työntekijän luona tai yhdessä vanhempien tai vaikka koko perheen kanssa. Usein tapaamisten lisäksi täytetään kyselylomakkeita ja tehdään tehtäviä. Voidaan myös piirtää, pelata ja leikkiä. Kaikki tämä auttaa hahmottamaan lapsen ja perheen tilannetta paremmin. On tärkeää tietää pulmien lisäksi myös hyvistä asioista ja voimavaroista. Ne ovat pohjana sille, että voi voida paremmin.
 
Joskus jo pelkkä asioista puhuminen ja yhdessä pohtiminen auttaa. Tuntemuksille ja kokemuksille pyritään saamaan jonkinlaisen muoto keskustelujen, piirtämisen tai vaikka leikin avulla. Näin itsessä viriäviä tunteita ja muistoja on helpompi käsitellä, sietää ja muokata. Joskus asioiden työstäminen ja harjoitteleminen voi vaatia pidemmän ajan ja hoitokäyntejä voi olla useita. Joskus hyödynnetään psykoterapeutin apua. Psykoterapeutti on erikoistunut hoitamaan mielen umpisolmuja, hankalia kokemuksia ja isoja tunteita yhdessä lapsen kanssa. Joskus hankalia oireita lievitetään myös lääkkeen avulla. Lääkehoito voi silloin olla osa muuta hoitoa ja auttaa voimaan paremmin.