Meillä kaikilla on sekä oikeuksia että velvollisuuksia. On tärkeää tunnistaa omat oikeudet ja rajat. Yhtä tärkeää on oppia hyviä taitoja, miten itseään suojata ja puolustaa. Voidaan puhua turvataidoista ja jämäkkyydestä. Meillä kaikilla on oikeus kieltäytyä ja puolustautua, jos oikeuksiamme poljetaan. Koska lapsi on vielä lapsi, on aikuisten tehtävä huolehtia että jokaisen lapsen oikeudet toteutuvat.

Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa ja elää turvassa ja saada huolenpitoa. Lapsella on oikeus saada tietoa ja käydä kouluja, oikeus ilmaista mielipiteensä. Yhtälailla lapsella on oikeus lepoon ja leikkiin.

Kerro jollekin turvalliselle aikuiselle, jos koet että oikeutesi eivät toteudu.