Pulmat koulussa

Koulunkäynti voi aiheuttaa joskus paineita. Koulutöiden määrä voi tuntua liian suurelta tai koulupäivät voivat tuntua liian pitkiltä. Koulussa saattaa esiintyä kiusaamista. Kotona voi olla sellaisia pulmia, jotka vaikuttavat jaksamiseen. Jos olet jatkuvasti väsynyt, ei riitä voimia keskittyä koulun käyntiin. Väsymys johtuu useimmiten liian vähäisestä unesta. Kouluikäisen pitäisi nukkua ainakin yhdeksän tunnin yöunet. Arjessa on tärkeää, että koulutehtäviltä ja harrastuksilta jää riittävästi aikaa nukkumiseen. Tällöin yleensä koulunkäyntikin sujuu helpommin.

Joskus kouluun meneminen voi tuntua vaikealta. Esimerkiksi esiintyminen, tunnilla vastaaminen, ryhmätöiden tekeminen, koulun ruokalassa oleminen ja välituntitilanteet voivat herättää jännitystä, ahdistusta tai jopa pelkoa. Saatat kohdata koulussa myös kiusaamista. Aikuisen tuella ahdistusta aiheuttavia tilanteita voidaan muuttaa lapsen kannalta helpommaksi erilaisin käytännön järjestelyin. Jos keskittyminen koulutöihin tuntuu mahdottomalta, voi olla tarpeen miettiä, olisiko syynä jokin oppimisvaikeus. Lukeminen saattaa olla tavanomaista hitaampaa tai voi olla hankalaa opetella asioita ulkoa. Myös tekstin tuottaminen tai hahmottaminen voi tuntua vaikealta. Oppimisen vaikeudet ovat yleisiä, sillä jopa joka viidennellä ihmisellä on jonkinlainen vaikeus oppimisessa.
 
Vaikeuksista kannattaa keskustella opettajan kanssa ja yhdessä miettiä, olisiko koulunkäynnin tai oppimisen tuen tarvetta. Myös vanhemmille kannattaa kertoa, jos on huolia kouluun liittyen. Mikäli sinua tai kaveriasi kiusataan koulussa, tulee asia saattaa aikuisten tietoon. Oma jaksaminen helpottaa, kun ei tarvitse kantaa ylimääräistä huolta, eikä tarvitse olla pulmien kanssa yksin.
Lasten mielenterveystalo on osa Mielenterveystalo.fi-nettipalvelua