Pulmat koulussa

Koulunkäynti voi aiheuttaa myös lapselle paineita. Koulutöiden määrä voi tuntua liian suurelta tai koulupäivät voivat tuntua liian pitkiltä. Koulussa saattaa esiintyä myös kiusaamista tai kotona voi olla sellaisia pulmia jotka vaikuttavat lapsen jaksamiseen. Jos lapsi on jatkuvasti väsynyt ei hänellä riitä voimia keskittyä koulun käyntiin. Väsymys johtuu useimmiten liian vähäisestä unesta. Kouluikäisen pitäisikin nukkua ainakin yhdeksän tunnin yöunet. Arjessa on tärkeää että koulutehtäviltä ja harrastuksia jää myös aikaa myös nukkumiseen. Tällöin yleensä koulunkäyntikin sujuu helpommin.

Joskus ihan vain kouluun meneminen voi tuntua vaikealta. Esiintyminen, tunnilla vastaaminen, ryhmätöiden tekeminen, koulun ruokalassa oleminen ja välituntitilanteet voivat joissain lapsissa herättää jännitystä, ahdistusta tai jopa pelkoa. Lapsi saattaa kohdata koulussa myös kiusaamista. Aikuisen tuella, ahdistusta aiheuttavia tilanteita voidaan muuttaa lapsen kannalta helpommaksi erilaisin käytännön järjestelyin. Jos keskittyminen koulutöihin tuntuu mahdottomalta, voi olla tarpeen miettiä, olisiko syynä jokin oppimisvaikeus. Lapsi saattaa lukea tavanomaista hitaammin, hänelle voi olla hankalaa opetella asioita ulkoa ja tekstin tuottaminen tai hahmottaminen voi myös tuntua vaikealta. Oppimisen vaikeudet ovat yleisiä, sillä jopa joka viidennellä ihmisellä on jonkinlainen vaikeus oppimisessa.
 
Vaikeuksista kannattaa keskustella opettajan kanssa ja yhdessä miettiä, olisiko lapsella koulunkäynnin tai oppimisen tuen tarvetta. Myös vanhemmille kannattaa kertoa jos on huolia kouluun liittyen. Mikäli lasta kiusataan koulussa, tulee asia saattaa aikuisten tietoon. Lapsen oma jaksaminen helpottaa kun ei tarvitse kantaa ylimääräistä huolta, eikä tarvitse olla pulmien kanssa yksin.
Lasten mielenterveystalo on osa Mielenterveystalo.fi-nettipalvelua