Kiusaaminen ei ole mikään pikkujuttu. Kiusaaminen aiheuttaa huomattavaa pahaa oloa ja voi jättää ihmiseen jäljen pitkiksi ajoiksi. Kiusaaminen voi aiheuttaa sen, ettei halua mennä kouluun, harrastuksiin tai pihalle. Koulussa voi olla vaikeaa keskittyä, jos joutuu olemaan alati huolissaan, miten selviää kiusaajistaan. Kiusaaminen koskettaa monia lapsia. Ei vain niitä, joita kiusataan ja joka kiusaa vaan myös niitä, jotka näkevät kiusaamista. Kiusaaminen voi johtaa pelkoon myös muilla lapsilla ja vaikuttaa koko kouluilmapiiriin. Tärkeää on, että kiusaamisesta uskaltaa kertoa opettajalle tai jollekin aikuiselle, joka ottaa asian tosissaan, jotta kiusaaminen saadaan loppumaan. Sekä kiusattu että kiusaaja tarvitsevat apua.

Kiusaaminen saa tuntemaan loukatuksi, pelokkaaksi, sairaaksi, yksinäiseksi, noloksi, surulliseksi. Kiusaaja voi lyödä, potkia, töniä tai nimitellä, uhkailla, kiusoitella tai pelotella. Kiusaaja voi puhua toisesta pahaa, ottaa toisen tavaroita, pilailla toisen kustannuksella tai jättää tarkoituksella ulkopuolelle. Osa pakottaa tekemään asioita, joita toinen ei halua. Kiusaamista tapahtuu myös netin ja sosiaalisen median välityksellä. 

Lapset eivät myöskään mielellään kerro kiusatuksi joutumisesta koulun aikuisille pelätessään toisten oppilaiden kostoa. Kysyttäessä koulukiusatuilta, kenelle he ovat kertoneet kiusaamisesta, tyypillisin vastaus on ollut: "ei kenellekään". Kiusatut oppilaat eivät läheskään aina kerro kokemuksistaan edes kotona. Kiusatut saattavat hävetä kiusaamisen kohteeksi joutumistaan. Jotkut pelkäävät vanhempiensa syyllistävän heitä ja ajattelevan, että he ovat itse aiheuttaneet kiusaamisen. Toisten lasten sättimiset, nimittelyt ja torjuminen saavat helposti ajattelemaan, että itsessä on joku vika. Tätä ei haluta kertoa omille vanhemmille, jotka saattavat kiusatusta tuntua ainoilta ihmisiltä, jotka vielä pitävät hänestä. Tärkeää kuitenkin on, että kiusaamisesta uskaltaa kertoa opettajalle tai jollekin aikuiselle, joka ottaa tosissaan ja alkaa selvittää kiusaamistilanteita.
 
On enemmän lapsia, jotka näkevät kiusaamista kuin niitä, joita kiusataan. Kiusaaminen voi tuntua ikävältä myös lapsista, jotka näkevät sitä tapahtuvan jollekin toiselle. Ensiarvoisen tärkeää on että asiasta kerrotaan aikuisille. Aikuinen voi toimia kiusaamisen lopettamiseksi. Aikuiset voivat myös auttaa kiusaamisen kohteeksi joutunutta voimaan paremmin. Aikuiset voivat myös auttaa kiusaajaa toimimaan paremmin muita kohtaan.
 
Myös kiusaajilla voi olla paha olla. He voivat hakevat teoillaan huomiota ja suosiota. Osalla kiusaajista voi olla perhe, jossa huudetaan ja kiistellään paljon. He voivat ajatella, että huutaminen ja möykkääminen on normaalia. Joitain on itseään kiusattu ja he kiusaavat, jottei heitä enää kiusattaisi. Osa kiusaajista tietää loukkaavansa ja satuttavansa toista, mutta osa ei ymmärrä tai välitä, miltä toisista tuntuu. Myös kiusaajat voivat oppia muuttamaan käytöstään.
 
Kerro, jos sinua kiusataan tai näet kiusaamista. Kaikilla on oikeus tuntea olevansa turvassa. Kerro kiusaamisesta niin kauan, että asialle tehdään jotain.