Muuttaminen ei ole aina ihan helppoa. Vanhasta luopuminen ja kaiken uuden kohtaaminen voi herättää monenlaisia tunteita ja ajatuksia. Uuteen kotipaikkaan voi liittyä monenlaisia tuntemuksia sekä mukavia että ikäviäkin. Mitä kauempaa muuttaa, sitä oudommalta ja erilaisemmalta asiat voivat tuntua: miltä ihmiset ja asiat näyttävät, tavat, ruoka, kieli, sääolosuhteet. Voi myös tuntea voimakasta kaipuuta takaisin entiseen kotiin. Omista tuntemuksista ja peloista puhuminen auttaa.

Uuteen asuinpaikkaan kannattaa tutustua vanhemman kanssa ja selvitellä asioita myös netistä. Löytyykö läheltä puistoja, leikkipaikkoja, kirjasto, urheilukenttä? Minkälainen on uusi koulumatka ja reitti lähikauppaan? Mistä kulkevat junat ja bussit? Näin uusi kotipaikka voi tulla tutummaksi.

Usein on tärkeää säilyttää muistoja aiemmasta asuinpaikasta ja tärkeistä ihmisistä siellä. Valokuvat ja muistoesineet vanhasta lähipiiristä voivat olla merkityksellisiä uudessa paikassa. Tärkeää on, että tuntemuksista pystyy puhumaan. Uuteen kotipaikkaan totuttautumiseen menee oma aikansa. Kaverin, yhteisen tekemisen tai harrastuksen löytyminen voi auttaa uuteen kotiympäristöön sopeutumisessa.
 
Uudessa kotimaassa

Uudessa kotimaassa voi moni asia olla uusi ja outo, täysin vieras. Voi olla pettymyksen, epäoikeudenmukaisuuden ja kiukunkin tunteita. Vieras kieli ja kulttuuri, tavat ja tottumukset voivat saada tuntemaan itsensä ulkopuoliseksi. Oma kulttuuri on iso osa meitä kaikkia ja sitä, mitä tunnemme olevamme ja mihin tunnemme kuuluvamme. Kaikille meille on tärkeää tuntea kuuluvamme johonkin, olla osana suurempaa yhteisöä. Joskus voi tuntua ristiriitaiselta kuulua sekä oman suvun yhteisöön ja samalla ympäröivän uuden kotimaan kulttuuriin ja yhdistää näitä molempia puolia itsessään.

Joskus kodin ja kotimaan joutuu jättämään sodan tai valtavan luonnonmullistuksen takia. Entisessä kodissa on voinut olla uhkia ja turvattomuutta. Kodista on ehkä jouduttu lähtemään pakoon yllättäen ja nopeastikin, joskus ihan hyvästelemättä. Pakolaisuuteen liittyy monenlaista surua ja luopumista. Matka uuteen kotimaahan on voinut olla hyvinkin rankka. Kaikki tämä voi kuormittaa mieltä ja aiheuttaa monenlaisia oireita, kuten univaikeuksia, pelkoja ja ahdistusta. Näitä oireita voidaan helpottaa. On tärkeää pyytää apua.
 
Läheiset ja perhe voivat luoda turvan ja tuttuuden tunnetta vieraassakin ympäristössä. Sopeutumista uuteen tilanteeseen helpottaa turvan tunne, mielekäs tekeminen, uusien asioiden opettelu ja koulunkäynti.