Vanhempien omalla hyvinvoinnilla sekä perheen elinolosuhteilla on ratkaisevan tärkeä vaikutus lapsen terveyteen ja hyvinvointiin. Perheenjäsenten väliset suhteet ja tapa osoittaa tunteita toisiaan kohtaan tekevät jokaisesta perheestä ainutlaatuisen.

Kun perheessä on vanhempia rasittavia huolia tai ongelmia, ne saattavat vaikuttaa vanhempien jaksamiseen lastensa kanssa. Tällaisia huolia ovat esim.

  • terveyteen liittyvät ongelmat kuten vanhemman vakava sairaus
  • avioero tai pitkään jatkunut aviokriisi
  • työttömyys
  • taloudelliset huolet
  • peliriippuvuus
  • vanhemman päihdeongelma
  • perheessä tapahtuva väkivalta.

Vaikeudet perheessä saattavat näkyä esim. muutoksina perheen tasapainossa ja tavassa olla yhdessä kuten perheenjäsenten välisissä rooleissa, kommunikaatiossa, läheisyydessä ja tunteiden ilmaisussa. Lapsi saattaa alkaa ottaa vanhemmille kuuluvaa vastuuta perheen arjen sujuvuudesta, jolloin ikätasoinen kehitys saattaa kärsiä.

Lapselle voi varsinkin pitkään jatkuneessa kuormitustilanteessa muodostua kohonnut riski erilaisille mielenterveys-, käytös-, kouluongelmille sekä sosiaaliselle syrjäytymiselle.