​Maahanmuutto ja uuteen ympäristöön sopeutuminen ovat haasteita sekä vanhemman että koko perheen hyvinvoinnille. Maahanmuuton yhteydessä perheen hyvinvointiin ja sopeutumiseen vaikuttaa kaikkein voimakkaimmin se, onko muutto tapahtunut vapaaehtoisesti vai pakon sanelemana. Maahanmuutto tuo mukanaan erilaisia haasteita, kuten

  • uuden kielen oppiminen
  • uuteen kulttuuriin tutustuminen ja sopeutuminen
  • uusien sosiaalisten suhteiden luominen
Sopeutuminen uuteen tilanteeseen tapahtuu vähitellen. Jokainen perheen jäsen joutuu sopeutumaan tilanteeseen, kukin omassa aikataulussaan. Usein maahanmuuton positiivisen ensivaikutelman jälkeen yllättää kaipuu ja ikävä entiseen. Tähän kuuluu myös usein menetyksen pelko, omien ratkaisujen kyseenalaistaminen ja epävarmuus tulevasta.
 
Uudessa kotimaassa lapsuuden perhemallit saattavat joutua kyseenalaisiksi. Perheen sisäiset roolit, kuten esimerkiksi perinteiset naisen ja miehen roolit, saattavat muuttua esimerkiksi työttömyyden tai kielivaikeuksien vuoksi. Lisäksi eritahtinen sopeutuminen aiheuttaa vanhemmuudelle paineita.
 
Vanhempana on tärkeää olla tietoinen lapsensa arkielämästä päiväkodissa, koulussa, pihalla ja harrastuksissa. Vanhempien on tärkeää opetella suomen tai ruotsin kieltä, jotta he ymmärtävät mitä suomalaisessa yhteiskunnassa tapahtuu, mistä lapset ja nuoret puhuvat ja mitä lasten elämässä tapahtuu. On tärkeää olla kiinnostunut lasten ja nuorten elämästä, vaikka oma tilanne olisi epävarma ja vaikea.
 
Hae apua
Jos vanhempana kaikesta huolimatta väsyt, voimasi eivät riitä ja keinosi loppuvat, etsi apua ja tukea. Kaikki lasten ja nuorten kanssa toimivat henkilöt neuvovat ja ohjaavat Sinua tuen hakemisessa; neuvolahenkilökunta, kerhojen ja leikkipuistojen henkilökunta, päiväkotien ja koulujen työntekijät, sosiaalityöntekijät.
 
Tietolähteet ja lisätietoa aiheeseen