​Parisuhde on yksi elämämme merkittävimpiä ihmissuhteita ja suhteen toimivuus on ihmisen ja koko perheen hyvinvoinnin kannalta olennainen tekijä.

  • Parisuhteen hyvinvointi ei ole oma irrallinen elämänalueensa vaan siihen vaikuttavat kaikki elämän mukanaan tuomat muutokset
  • Parisuhteen hyvinvointiin ja toimivuuteen voi vaikuttaa
  • Lapsen syntymä muuttaa parisuhdetta
Parisuhteen hyvinvointi ei ole oma irrallinen elämänalueensa vaan siihen vaikuttavat kaikki elämän mukanaan tuomat muutokset. Mitä paremmin parisuhteessa elävät voivat toistensa kanssa, sitä paremmin myös he jaksavat ottaa vastaan ympäristössä tapahtuvia muutoksia.
 
Parisuhteen hyvinvointiin ja toimivuuteen voi vaikuttaa. Pienet teot ja keskustelut auttavat pitämään suhteen elävänä ja vastavuoroisena. Aina väliajoin onkin hyvä pysähtyä pohtimaan rakkaussuhteen toimivuutta.
Lapsen syntymä muuttaa parisuhdetta. Lapsen hoitaminen vie paljon aikaa ja voimia, ja tuoreilla vanhemmilla jää vähemmän aikaa kahdenkeskisyyteen. Yhteisestä lapsesta huolehtiminen tuottaa kuitenkin paljon iloa, ja vanhemmuus tuo elämään uuden, elämää rikastuttavan ulottuvuuden.
 
Kumppaneiden etääntyminen toisistaan on tyypillinen vauvaperheen ongelma. Etääntymisen taustalla on usein epäoikeudenmukaisuuden ja loukkaantumisen tunteita, joita ei osata pukea sanoiksi. Ensimmäisen vauvan syntymä muuttaa parin perheeksi, ja uudet roolit äitinä ja isänä voivat alkuun tuntua vaikeilta samoin kuin uusien tehtävien jakaminen. Vauvan kannalta on parasta, jos molemmat vanhemmat osallistuvat hänen hoitoonsa ja hän saa viettää kahdenkeskistä aikaa molempien kanssa. Hyvä suhde lapseen syntyy myös luontevimmin siten, että hänen kanssaan viettää alusta asti aikaa ja tutustuu häneen vähitellen. Lapselle on hyväksi se, että hänellä on kaksi erilaista vanhempaa, joilla molemmilla on oma tapansa olla hänen kanssaan, kunhan molemmat pystyvät ottamaan huomioon vauvan tarpeet ja reagoimaan niihin.
 
Tietolähteet ja lisätietoa aiheeseen