Kukin HUS:n nettiterapioista on kehitetty tietyn ongelman hoitoon. Niissä edetään osio kerrallaan ja opetellaan rakentavampia toimintamalleja tietosisältöjen ja erilaisten harjoitusten avulla. Terapiaohjelmat sisältävät runsaasti tietoa kyseisestä mielenterveyden häiriöstä ja sitä ylläpitävistä tekijöistä. Asiakkaalla on etenemistä seuraava koulutettu terapeutti tukemassa hoitoa. Nettiterapian aikana terapeutti antaa asiakkaalle palautetta ja ohjaa terapiassa edistymisessä. Asiakkaalla on koko terapian ajan mahdollisuus olla yhteydessä terapeuttiinsa sähköpostityyppisen viestiyhteyden kautta.

HUS:n nettiterapiat pohjautuvat kognitiiviseen viitekehykseen, ja lisäksi on pyritty hyödyntämään psykoterapioita koskevaa yleistä tietoa. Tietopohjaiseen psykoterapiasisältöön on lisätty tietotekniikan mukanaan tuomia esitys- ja opetusmahdollisuuksia. Nettiterapiat ovat käyttäjille helppokäyttöisiä, opastavia ja intuitiivisia. Ne sisältävät kukin 3 esimerkkitapausta, joiden vaiheita seurataan terapian aikana.​