Nettiterapiat » Läheteohjeet » Pages » Kaksisuuntaisen_mielialahairian_nettiterapia

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön nettiterapia

​​​​​​​Läheteohjeet kaksisuuntaisen mielialahäiriön nettiterapiaan

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön nettiterapia tähtää kaksisuuntaisen mielialahäiriötä sairastavan sairaudenhallinnan parantamiseen. Terapialla tavoitellaan parempaa oireiden tunnistamista ja mielialajaksojen uusiutumisen ehkäisyä. Terapia pohjautuu kaksisuuntaisen mielialahäiriön kognitiivisen terapian viitekehykseen. Terapia soveltuu sekä tyypin I (mania, depressio ja sekamuotoiset jaksot), että tyypin II (hypomania ja depressio jaksot) kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastaville.

Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavia asiakkaita hoidetaan perusterveydenhuollossa, työterveyshuollossa ja erikoissairaanhoidossa, joista kaikista voidaan lähettää asiakkaita tähän nettiterapiaan. Ennen asiakkaan lähettämistä kaksisuuntaisen mielialahäiriön nettiterapiaan, on lähettävällä lääkärillä oltava riittävä varmuus oikeasta diagnoosista. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaalla on oltava sairaskertomuksessa raportoitu mania tai masennusjakso, jonka hoidon aikana sairaus on varmistunut kaksisuuntaiseksi mielialahäiriöksi. Pelkkä epäily sairaudesta ei riitä. Nettiterapia on asiakkaan hoitoa tehostava ja sairaudenhallintaa lisäävä hoito, minkä vuoksi asiakkaan on oltava asianmukaisessa hoidossa tai seurannassa myös nettiterapian ajan.

Nettiterapiaan ohjattavalla asiakkaalla on oltava mahdollisuus käyttää tietokonetta ja lisäksi sähköpostiosoite ja verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne tunnistautumista varten.

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön nettiterapian esittelysivu​

Sisäänottokriteetit:

 • Varmistettu F30 tai F31 diagnoosi
 • Sairauden tasaisessa vaiheessa, eli masennus, mania tai hypomaniajakso ei ole käynnissä
 • Oma motivaatio

Poissulkukriteerit:

 • Aktiivinen toimintakykyyn vaikuttava masennus, mania tai hypomaniajakso
 • Ajankohtainen psykoottisuus
 • Kognitiivista toimintakykyä heikentävä päihteidenkäyttö tai neurologinen vaikeus
 • Itsemurhavaara tai akuutti itsetuhoisuus
 • Vaikea persoonallisuushäiriö

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön nettiterapian lähetteeseen:

 • Lyhyt kuvaus asiakkaan anamneesista, tämänhetkisestä tilanteesta.
 • Maininta mikäli asiakkaalla on anamneesissa itsetuhoista käyttäytymistä ja tarvittaessa arvio tämänhetkisestä itsetuhoisuudesta.
 • Toteamus siitä, että poissulkukriteerit ei täyty, eikä muita esteitä nettiterapiaan osallistumiseen ole.
 • Asiakkaan sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
 • Paperilähetteissä lisäksi loppuyhteenvedon palautusosoite ja lähettävän tahon puhelinnumero.

Huomio: Potilaan nettiterapialähetteen perusteena oleva diagnoosi on tärkeää merkitä sekä lähetteeseen että lähettävän lääkärin käyntitekstiin.

Lähetteiden toimitusosoite

Sähköiset lähetteet

HUS

Lähetelaatikko:
Psykiatria, lähetteet

Sanomatunniste:
PSYKIATRIA

Paperilähetteet

HUS

Psykiatria, lähetteet

PL803 00029 HUS

fax. (09) 471 86221​

S​alattu sähköposti

psykiatria.lahetekeskus@hus.fi

Lisätietoja

Lähetteet HUSin sisällä luodaan tekemällä palvelukontaktissa lähetemääräys. Kokonaisvastuuta potilaan hoidosta ei siirretä IT-psykiatrialle. Lähetteet ohjautuvat Psykiatrian lähetekeskuksen kautta. ​Psykiatrian sisällä voi IT-psykiatrialle lähettää suoraan valitsemalla "Ohita rajoitukset" lähetemääräystä tehtäessä.​​

IT-psykiatrian Apottitunnisteet: 1030002012, HUS PS PSY IT PKL, HUS ​PSPOKIT​​​​

​OHJE: HUSin lähetyönkulut (Apottituki)​

Lähetteisiin liittyvissä asioissa lisätietoja antaa 
Hermanni Pulkkinen​​, hermanni.pulkkinen@hus.fi​​

Nettiterapioiden ylilääkärinä toimii Suoma Saarni.

Kiinnostavatko nettiterapiat?

Onko terveydenhuollon yksikkönne kiinnostunut saamaan lisää tietoa nettiterapioista? 

Ota yhteyttä
Eero-Matti Gummerus, p. 050 4394 112, eero-matti.gummerus@hus.fi​​

 

 

 

​ ​