Nettiterapiat » Läheteohjeet » Pages » LaNuSosfob_laheteohjeet

Lasten ja nuorten sosiaalisen ahdistuneisuuden nettiterapia

Läheteohjeet​

Tämä terapia on tarkoitettu sosiaalisten tilanteiden pelon hoitoon. Sosiaalinen jännittäminen tai sosiaalisten tilanteiden pelko liittyy muiden ihmisten kanssa toimiseen tai huomion kohteena olemiseen. Pelkona on, että tekee jotain, joka nolostuttaa tai hävettää ja joutuu toisten kielteisesti arvioimaksi. Toisten seurassa oleminen tai esiintymistilanteet voi tuntua tukalalta ja lapsi tai nuori voi välttää monia asioita. Ongelma voi näyttäytyä myös ensisijaisesti punastumisena, käsien ja äänen vapinana, pahoinvointina tai huimauksena, virtsaamispakkona ja muina jännitysoireina tiettyjä sosiaalisia tilanteita kohdatessa. Tämä on enemmän kuin pelkkää ujoutta ja haittaa ikätasoista toimintaa.

Alaikäisen puolesta asioinnin suostumuslomake​​​

Esite nuorelle ja vanhemmalle​​​

Lasten ja nuorten sosiaalisen ahdistuneisuuden nettit​erapian esittelysivu

Sisäänottokriteerit:

 • Ikä 13-17 vuotta​
 • Sosiaalisten tilanteiden pelko (F40.1)
 • Nettiterapiaan tarvitaan puhelinnumero, sähköposti ja verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne
  1. ​​Nuori käyttää omaa puhelinnumeroa, sähköpostia ja tunnistautumiseen verkkopankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta.
  2. Nuori käyttää omaa puhelinnumeroa, sähköpostia mutta tunnistautuminen ohjelmaan tapahtuu puolesta-asioimalla vanhemman verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
  3. Nuori käy nettiterapiaa yhdessä vanhemman kanssa, käytetään vanhemman puhelinnumeroa, sähköpostia ja tunnistautuminen puolesta-asioimalla vanhemman verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
 • Lapsen ja nuoren oma motivaatio sekä vanhemman tuki

Poissulkukriteerit:

 • Akuutti psykoottinen oireilu tai itsetuhoisuus
 • Vaikea syömis-, käytös- tai päihdehäiriö
 • Kognitiivista toimintakykyä selvästi heikentävä laaja-alainen kehityshäiriö, neurologinen sairaus tai neuropsykiatrinen oireyhtymä

Lähetteeseen tarvittavat tiedot

 • Lyhyt anamneesi ja ajankohtaisen tilanteen kuvaus​
 • Diagnoosi(t) (sosiaalisten tilanteiden pelko, F40.1)​
 • Toteamus siitä, etteivät hoidon poissulkukriteerit täyty, eikä muita esteitä nettiterapiasta hyötymiseen ole​
 • Valittu tunnistautumisratkaisu​
  • Itsenäinen​
  • Puolesta-asiointi​
   • Maininta kenelle suostumus annettu 
 • Nuoren puhelinnumero​
 • Nuoren sähköposti (jos ei ole, niin huoltajan)​​

Huomio: Potilaan nettiterapialähetteen perusteena oleva diagnoosi on tärkeää merkitä sekä lähetteeseen että lähettävän lääkärin käyntitekstiin.

Lähetteiden toimitusosoite

Sähköiset lähetteet

HUS

Lähetelaatikko:
Psykiatria, lähetteet

Sanomatunniste:
PSYKIATRIA

Paperilähetteet

HUS

Psykiatria, lähetteet

PL803 00029 HUS

fax. (09) 471 86221​

S​alattu sähköposti

psykiatria.lahetekeskus@hus.fi

Lisätietoja

Lähetteet HUSin sisällä luodaan tekemällä palvelukontaktissa lähetemääräys. Kokonaisvastuuta potilaan hoidosta ei siirretä IT-psykiatrialle. Lähetteet ohjautuvat Psykiatrian lähetekeskuksen kautta. ​Psykiatrian sisällä voi IT-psykiatrialle lähettää suoraan valitsemalla "Ohita rajoitukset" lähetemääräystä tehtäessä.​​

IT-psykiatrian Apottitunnisteet: 1030002012, HUS PS PSY IT PKL, HUS ​PSPOKIT​​

​OHJE: HUSin lähetyönkulut (Apottituki)​

Lasten ja nuorten nettiterapialähetteisiin liittyvissä asioissa lis​ätietoja antaa 
Tommi Järvi, p. 050 428 6848, tommi.jarvi​​​​@hus.fi

Lasten ja nuorten nettiterapioiden ylilääkärinä toimii Klau​s Ranta.

Kiinnostavatko nettiterapiat?

Onko terveydenhuollon yksikkönne kiinnostunut saamaan lisää tietoa nettiterapioista? 

Ota yhteyttä
Eero-Matti Gummerus, p. 050 4394 112, eero-matti.gummerus@hus.fi​​

​​​​​​

​​