Nettiterapiat » Läheteohjeet » Pages » LaNuSosfob_laheteohjeet

Lasten ja nuorten sosiaalisen ahdistuneisuuden nettiterapia

​​​​​​​​​​​​​​​Läheteohjeet lasten ja nuorten sosiaalisen ahdistuneisuuden nettiterapiaan

Tämä terapia on tarkoitettu sosiaalisten tilanteiden pelon hoitoon. Sosiaalinen jännittäminen tai sosiaalisten tilanteiden pelko liittyy muiden ihmisten kanssa toimiseen tai huomion kohteena olemiseen. Pelkona on, että tekee jotain, joka nolostuttaa tai hävettää ja joutuu toisten kielteisesti arvioimaksi. Toisten seurassa oleminen tai esiintymistilanteet voi tuntua tukalalta ja lapsi tai nuori voi välttää monia asioita. Ongelma voi näyttäytyä myös ensisijaisesti punastumisena, käsien ja äänen vapinana, pahoinvointina tai huimauksena, virtsaamispakkona ja muina jännitysoireina tiettyjä sosiaalisia tilanteita kohdatessa. Tämä on enemmän kuin pelkkää ujoutta ja haittaa ikätasoista toimintaa.

Alaikäisen puolesta asioinnin suostumuslomake​​​

Esite nuorelle ja vanhemmalle​​​

Sisäänottokriteerit:

 • Ikä 13-17 vuotta tai 10-12-vuotta yhdessä vanhemman kanssa
 • Sosiaalisten tilanteiden pelko (F40.1)
 • Nettiterapiaan tarvitaan puhelinnumero, sähköposti ja verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne
  1. ​​Nuori käyttää omaa puhelinnumeroa, sähköpostia ja tunnistautumiseen verkkopankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta.
  2. Nuori käyttää omaa puhelinnumeroa, sähköpostia mutta tunnistautuminen ohjelmaan tapahtuu puolesta-asioimalla vanhemman verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
  3. Nuori käy nettiterapiaa yhdessä vanhemman kanssa, käytetään vanhemman puhelinnumeroa, sähköpostia ja tunnistautuminen puolesta-asioimalla vanhemman verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
 • Lapsen ja nuoren oma motivaatio sekä vanhemman tuki

Poissulkukriteerit:

 • Akuutti psykoottinen oireilu tai itsetuhoisuus
 • Vaikea syömis-, käytös- tai päihdehäiriö
 • Kognitiivista toimintakykyä selvästi heikentävä laaja-alainen kehityshäiriö, neurologinen sairaus tai neuropsykiatrinen oireyhtymä

Lähetteeseen tarvittavat tiedot

 • Lyhyt anamneesi ja ajankohtaisen tilanteen kuvaus​
 • Diagnoosi(t) (sosiaalisten tilanteiden pelko, F40.1)​
 • Toteamus siitä, etteivät hoidon poissulkukriteerit täyty, eikä muita esteitä nettiterapiasta hyötymiseen ole​
 • Valittu tunnistautumisratkaisu​
  • Itsenäinen​
  • Puolesta-asiointi​
   • Maininta kenelle suostumus annettu 
 • Nuoren puhelinnumero​
 • Nuoren sähköposti (jos ei ole, niin huoltajan)​​

Huomio: Potilaan nettiterapialähetteen perusteena oleva diagnoosi on tärkeää merkitä sekä lähetteeseen että lähettävän lääkärin käyntitekstiin.

Lähetteiden toimitusosoite

​Sähköiset lähetteet:

HUS
Lähetelaatikko:
Psykiatria, lähetteet
Sanomatunniste:
PSYKIATRIA
Paperilähetteet:​

HUS
Psykiatria, lähetteet
PL803 00029 HUS
fax. (09) 471 81717​​

Lisätietoja

HUS:n sisäiset lähetteet viitteellisinä muistutteina IT-Psykiatrian yksikön (1126002) muistilistalle.

Lasten ja nuorten nettiterapialähetteisiin liittyvissä asioissa lis​ätietoja antaa 
Tommi Järvi, p. 050 428 6848, tommi.jarvi​​​​@hus.fi

Lasten ja nuorten nettiterapioiden ylilääkärinä toimii Klau​s Ranta.

Kiinnostavatko nettiterapiat?

Onko terveydenhuollon yksikkönne kiinnostunut saamaan lisää tietoa nettiterapioista? 

Ota yhteyttä
Eero-Matti Gummerus, p. 050 439 4112, eero-matti.gummerus@hus.fi​​

​​​​​​

​​