Nettiterapiat » Läheteohjeet » Pages » Pakko-oireisen_hairion_laheteohjeet

Pakko-oireisen häiriön nettiterapia

​​​​​​Läheteohjeet pakko-oireisen häiriön nettiterapiaan

Tämä terapia on tarkoitettu pakko-oireisen häiriön hoitoon. Pakko-oireisessa häiriössä kärsimystä aiheuttavat useimpina päivinä toistuvat pakkoajatukset tai pakkotoiminnot. Pakkoajatukset ovat ahdistavia ajatuksia ja mielikuvia, kuten pelot likaantumisesta ja tautien tarttumisesta tai jatkuvat epäilyt omasta huolimattomuudesta. Myös mielikuvat toisten vahingoittamisesta tai epämiellyttävät seksuaaliset mielikuvat ovat yleisiä pakkoajatuksia. Pakkotoiminnot ovat toistuvaa epätarkoituksenmukaista käytöstä kuten lukkojen ja sähkölaitteiden tarkastaminen, käsien pesu ja esineiden järjestely. Pakkotoiminnot voivat olla myös mielensisäistä toimintaa kuten kaavamainen laskeminen tai sanojen toistelu. Pakkotoimintojen avulla henkilö pyrkii usein estämään jonkin vahingollisen tapahtuman.

Pakkoajatukset tulee erottaa liiallisesta arkielämän asioista huolehtimisesta ja murehtimisesta, joka viittaa enemmän yleistyneeseen ahdistuneisuushäiriöön. Henkilö kokee ainakin osan pakkoajatuksista tai pakkotoiminnoista liioiteltuna tai epätarkoituksenmukaisena. Yleensä pakkoajatukset koetaan epämiellyttäviksi ja niitä pyritään torjumaan

Sisäänottokriteerit:

 • Pakko-oireinen häiriö (F42)
 • Potilaalla on käytössä sähköposti ja verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne tai varmennekortti

Poissulkukriteerit:

 • Itsemurhavaara / akuutti itsetuhoisuus
 • Akuutti psykoottinen häiriö
 • Skitsofrenia
 • Vaikea päihdeongelma
 • Kognitiivista toimintakykyä selvästi heikentävä neurologinen sairaus tai neuropsykiatrinen oireyhtymä

Lähetteeseen tarvittavat tiedot

 • Lyhyt kuvaus potilaan anamneesista, tämänhetkisestä tilanteesta
 • Maininta mikäli potilaalla on anamneesissa itsetuhoista käyttäytymistä ja tarvittaessa arvio tämänhetkisestä itsetuhoisuudesta
 • Toteamus siitä, että poissulkukriteerit ei täyty, eikä muita esteitä nettiterapiaan osallistumiseen ole
 • Potilaan sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Paperilähetteissä lisäksi loppuyhteenvedon palautusosoite ja lähettävän tahon puhelinnumero

Huomio: Potilaan nettiterapialähetteen perusteena oleva diagnoosi on tärkeää merkitä sekä lähetteeseen että lähettävän lääkärin käyntitekstiin.

Lähetteiden toimitusosoite

Sähköiset lähetteet

HUS

Lähetelaatikko:
Psykiatria, lähetteet

Sanomatunniste:
PSYKIATRIA

Paperilähetteet

HUS

Psykiatria, lähetteet

PL803 00029 HUS

fax. (09) 471 81717

S​alattu sähköposti

psykiatria.lahetekeskus@hus.fi

Lisätietoja

HUSin sisäiset lähetteet Uranuksessa viitteellisinä muistutteina IT-Psykiatrian yksikön (1126002) muistilistalle ja Apotissa työkoriryhmään it-psykiatria nettiterapia sihteerit (10300020125).​​

Lähetteisiin liittyvissä asioissa lisätietoja antaa 
Hermanni Pulkkinen​, hermanni.pulkkinen@hus.fi​​

Nettiterapioiden ylilääkärinä toimii Suoma Saarni.

Kiinnostavatko nettiterapiat?

Onko terveydenhuollon yksikkönne kiinostunut saamaan lisää tietoa nettiterapioista? 
Ota yhteyttä
Ville Ritola, p. 040 4875 866, ville.ritola@hus.fi​​
 
​​​
​​