Nettiterapiat » Läheteohjeet » Pages » Paniikin_laheteohjeet

Paniikkihäiriön nettiterapia

​​​​​​​Läheteohjeet


Tämä nettiterapia on tarkoitettu paniikkihäiriön hoitoon, eikä sovi muiden ahdistuneisuushäiriöiden hoitoon. Paniikkihäiriöstä kärsivillä voi olla muutakin ahdistuneisuutta, mikä ei ole este tähän hoitoon lähettämiselle, kunhan paniikkihäiriö on selvästi diagnosoitu ja asiakkaan pääasiallisin ahdistuneisuushäiriö. Oleellista on, että asiakas kärsii juuri paniikkihäiriöstä, eivätkä oireet johdu jostain muusta sairaudesta.

Lievät masennusoireet ovat paniikkihäiriöstä kärsivillä tavallisia, eivätkä ole este hoidolle.Paniikkihäiriön nettiterapia sisältyy ​​Ahdistuneisuushäiriöiden ​Käypä Hoito -suositukseen.​​

Paniikkihäiriölle ovat ominaisia tiheästi toistuvat paniikkikohtaukset, jatkuva huoli niiden uusiutumisesta tai kohtausten pelon aiheuttama käytöksen muutos kuten välttely. Paniikkikohtauksille on ominaista äkillisyys ja odottamattomuus. Jos kohtauksiin liittyy julkisten paikkojen pelkoa, tilaa kutsutaan myös paniikkihäiriöksi julkisten paikkojen pelolla.

Ennen asiakkaan lähettämistä paniikkihäiriön nettiterapiaan, on lähettävällä taholla oltava riittävä varmuus siitä, että paniikkikohtaukset eivät aiheudu muusta häiriöstä, kuten esimerkiksi endokrinologisesta sairaudesta tai pitkään jatkuneesta päihteidenkäytöstä.

Paniikkihäiriön nettiterapian esittelysivu​

Sisäänottokriteetit

 • paniikkihäiriö tai keskivaikea paniikkihäiriö
 • käytössä sähköpostiosoite ja verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne.

Poissulkukriteerit

 • itsemurhavaara tai akuutti itsetuhoisuus
 • ajankohtainen psykoottisuus
 • vaikea persoonallisuushäiriö
 • kognitiivista toimintakykyä selvästi heikentävä neurologinen sairaus tai neuropsykiatrinen oireyhtymä.

Paniikkihäiriön nettiterapian lähetteeseen

 • Lyhyt kuvaus asiakkaan anamneesista, tämänhetkisestä tilanteesta ja niistä tilanteista joissa paniikkioireet tulevat.
 • Maininta mikäli potilaalla on anamneesissa itsetuhoista käyttäytymistä ja tarvittaessa arvio tämänhetkisestä itsetuhoisuudesta.
 • Toteamus siitä, etteivät hoidon poissulkukriteerit täyty, eikä muita esteitä nettiterapiasta hyötymiseksi ole.
 • Asiakkaan sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
 • Paperilähetteissä lisäksi loppuyhteenvedon palautusosoite ja lähettävän tahon puhelinnumero

Huomio: Potilaan nettiterapialähetteen perusteena oleva diagnoosi on tärkeää merkitä sekä lähetteeseen että lähettävän lääkärin käyntitekstiin.

Lähetteiden toimitusosoite

Sähköiset lähetteet

HUS

Lähetelaatikko:
Psykiatria, lähetteet

Sanomatunniste:
PSYKIATRIA

Paperilähetteet

HUS

Psykiatria, lähetteet

PL803 00029 HUS

fax. (09) 471 86221​

S​alattu sähköposti

psykiatria.lahetekeskus@hus.fi

Lisätietoja

Lähetteet HUSin sisällä luodaan tekemällä palvelukontaktissa lähetemääräys. Kokonaisvastuuta potilaan hoidosta ei siirretä IT-psykiatrialle. Lähetteet ohjautuvat Psykiatrian lähetekeskuksen kautta. ​Psykiatrian sisällä voi IT-psykiatrialle lähettää suoraan valitsemalla "Ohita rajoitukset" lähetemääräystä tehtäessä.​​

IT-psykiatrian Apottitunnisteet: 1030002012, HUS PS PSY IT PKL, HUS ​PSPOKIT​​

​OHJE: HUSin lähetyönkulut (Apottituki)​

Lähetteisiin liittyvissä asioissa lisätietoja antaa 
Hermanni Pulkkinen​, hermanni.pulkkinen@hus.fi​​

​ ​

Nettiterapioiden ylilääkärinä toimii Suoma Saarni.

Kiinnostavatko nettiterapiat?

Onko terveydenhuollon yksikkönne kiinnostunut saamaan lisää tietoa nettiterapioista? 

Ota yhteyttä
Eero-Matti Gummerus, p. 050 4394 112, eero-matti.gummerus@hus.fi​​

 

 

​​
​​