Nettiterapiat » Läheteohjeet » Pages » Sosiaalisten-tilanteiden-pelon-nettiterapia

Sosiaalisten tilanteiden pelon nettiterapia

​​​​​Läheteohjeet

Tämä terapia on tarkoitettu sosiaalisten tilanteiden pelon hoitoon. Sosiaalisten tilanteiden pelosta kärsivä pelkää tai jännittää toisten ihmisten huomion kohteena olemista arvostelun tai nolouden takia. Sosiaalisten tilanteiden pelkoon kuuluu huomattava pyrkimys välttää huomion ja arvostelun kohteeksi joutumista.

Ongelma voi näyttäytyä myös ensisijaisesti punastumisena, käsien ja äänen vapinana, pahoinvointina tai huimauksena, virtsaamispakkona ja muina jännitysoireina tiettyjä sosiaalisia tilanteita kohdatessa. Sosiaalisten tilanteiden pelon ​nettiterapia sisältyy ​ahdistuneisuushäiriöiden ​Käypä Hoito -suositukseen.​​


Sisäänottokriteerit

 • sosiaalisten tilanteiden pelko (F40.1)
 • potilaalla on käytössä sähköposti ja verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenne tai varmennekortti

Poissulkukriteerit

 • itsemurhavaara / akuutti itsetuhoisuus
 • akuutti psykoottinen häiriö
 • skitsofrenia
 • vaikea päihdeongelma
 • kognitiivista toimintakykyä selvästi heikentävä neurologinen sairaus tai neuropsykologinen oireyhtymä

Lähetteeseen tarvittavat tiedot

 • Lyhyt kuvaus potilaan anamneesista ja tämänhetkisestä tilanteesta.
 • Maininta mikäli potilaalla on anamneesissa itsetuhoista käyttäytymistä ja tarvittaessa arvio tämänhetkisestä itsetuhoisuudesta.
 • Toteamus siitä, etteivät hoidon poissulkukriteerit täyty, eikä muita esteitä nettiterapiasta hyötymiseksi ole.​
 • Potilaan sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Paperilähetteissä lisäksi loppuyhteenvedon palautusosoite ja puhelinnumero, johon nettiterapeutti voi tarvittaessa olla yhteydessä.

Huomio: Potilaan nettiterapialähetteen perusteena oleva diagnoosi on tärkeää merkitä sekä lähetteeseen että lähettävän lääkärin käyntitekstiin.

Lähetteiden toimitusosoite

​Sähköiset lähetteet:

HUS
Lähetelaatikko:
Psykiatria, lähetteet
Sanomatunniste:
PSYKIATRIA
Paperilähetteet:​

HUS
Psykiatria, lähetteet
PL803 00029 HUS
fax. (09) 471 81717​​

Lisätietoja

HUS:n sisäiset lähetteet viitteellisinä muistutteina IT-Psykiatrian yksikön (1126002) muistilistalle.

Lähetteisiin liittyvissä asioissa lisätietoja antaa 
lähetehoitaja Sonja Alanko, 050 464 6491, sonja.alanko@hus.fi

Nettiterapioiden ylilääkärinä toimii Suoma Saarni.

Kiinnostavatko nettiterapiat?

Onko terveydenhuollon yksikkönne kiinnostunut saamaan lisää tietoa nettiterapioista? 

Ota yhteyttä
Eero-Matti Gummerus, p. 050 439 4112, eero-matti.gummerus@hus.fi​​

​​​​​
​​