Nettiterapiat » Läheteohjeet » Pages » Yleistyneen_ahdistuneisuushairiön_nettiterapia

Yleistyneen ahdistuneisuushäiriön nettiterapia

​​​​​​​Läheteohjeet

Tämä terapia on tarkoitettu yleistyneen ahdistuneisuushäiriön hoitoon. Yleistyneellä ahdistuneisuushäiriöllä tarkoitetaan pitkäaikaista huolestuneisuutta / murehtimista ja joskus puhutaan yleistyneestä tuskaisuudesta. Ahdistus on pitkäaikaista eikä rajoitu tiettyihin olosuhteisiin.

Keskeisiä oireita ovat liiallinen ahdistuneisuus ja huolestuneisuus arjen tapahtumista, ongelmista ja tulevaisuudesta. Ahdistuneisuudessa voi olla mukana fyysisiä oireita kuten sydämen tykytystä, hikoilua, vapinaa tai muita autonomisen hermoston aktivoitumiseen liittyviä tuntemuksia. Oireilu saattaa muuttua, mutta on pitkäaikaista, eikä johdu mistään tietystä tilanteesta, eikä ole luonteeltaan kohtauksellista, eikä johdu somaattisesta sairaudesta (esim. hyper- tai hypotyreoosi, anemia).

Sisäänottokriteetit

 • Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö
 • Käytössä sähköpostiosoite ja verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne

Poissulkukriteerit

 • Itsemurhavaara tai akuutti itsetuhoisuus
 • Akuutti psykoottinen häiriö
 • Vaikea persoonallisuushäiriö
 • Kognitiivista toimintakykyä selvästi heikentävä neurologinen sairaus tai neuropsykiatrinen oireyhtymä

Lähetteeseen tarvittavat tiedot

 • Lyhyt kuvaus potilaan anamneesista ja tämänhetkisestä tilanteesta.
 • Maininta mikäli potilaalla on anamneesissa itsetuhoista käyttäytymistä ja tarvittaessa arvio tämänhetkisestä itsetuhoisuudesta.
 • Toteamus siitä, etteivät hoidon poissulkukriteerit täyty, eikä muita esteitä nettiterapiasta hyötymiseksi ole.
 • Asiakkaan sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
 • Paperilähetteissä lisäksi loppuyhteenvedon palautusosoite ja lähettävän tahon puhelinnumero, johon nettiterapeutti voi tarvittaessa olla yhteydessä.

Huomio: Potilaan nettiterapialähetteen perusteena oleva diagnoosi on tärkeää merkitä sekä lähetteeseen että lähettävän lääkärin käyntitekstiin.

Lähetteiden toimitusosoitteet

Sähköiset lähetteet

HUS

Lähetelaatikko:
Psykiatria, lähetteet

Sanomatunniste:
PSYKIATRIA

Paperilähetteet

HUS

Psykiatria, lähetteet

PL803 00029 HUS

fax. (09) 471 81717

S​alattu sähköposti

psykiatria.lahetekeskus@hus.fi

Lisätietoja

HUSin sisäiset lähetteet Uranuksessa viitteellisinä muistutteina IT-Psykiatrian yksikön (1126002) muistilistalle ja Apotissa työkoriryhmään it-psykiatria nettiterapia sihteerit (10300020125).​

Lähetteisiin liittyvissä asioissa lisätietoja antaa 
Hermanni Pulkkinen​​, hermanni.pulkkinen@hus.fi​​

Nettiterapioiden ylilääkärinä toimii Suoma Saarni.

Kiinnostavatko nettiterapiat?

Onko terveydenhuollon yksikkönne kiinnostunut saamaan lisää tietoa nettiterapioista? 

Ota yhteyttä
Ville Ritola, p. 040 4875 866, ville.ritola@hus.fi​​

 

 

 

 

​ ​​

​​