Nettiterapiat » Läheteohjeet » Pages » Yleistyneen_ahdistuneisuushairiön_nettiterapia

Yleistyneen ahdistuneisuushäiriön nettiterapia

​​​​​Läheteohjeet

Tämä terapia on tarkoitettu yleistyneen ahdistuneisuushäiriön hoitoon. Yleistyneellä ahdistuneisuushäiriöllä tarkoitetaan pitkäaikaista huolestuneisuutta / murehtimista ja joskus puhutaan yleistyneestä tuskaisuudesta. Ahdistus on pitkäaikaista eikä rajoitu tiettyihin olosuhteisiin.

Keskeisiä oireita ovat liiallinen ahdistuneisuus ja huolestuneisuus arjen tapahtumista, ongelmista ja tulevaisuudesta. Ahdistuneisuudessa voi olla mukana fyysisiä oireita kuten sydämen tykytystä, hikoilua, vapinaa tai muita autonomisen hermoston aktivoitumiseen liittyviä tuntemuksia. Oireilu saattaa muuttua, mutta on pitkäaikaista, eikä johdu mistään tietystä tilanteesta, eikä ole luonteeltaan kohtauksellista, eikä johdu somaattisesta sairaudesta (esim. hyper- tai hypotyreoosi, anemia).

Sisäänottokriteetit

 • Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö
 • Käytössä sähköpostiosoite ja verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne

Poissulkukriteerit

 • Itsemurhavaara tai akuutti itsetuhoisuus
 • Akuutti psykoottinen häiriö
 • Vaikea persoonallisuushäiriö
 • Kognitiivista toimintakykyä selvästi heikentävä neurologinen sairaus tai neuropsykiatrinen oireyhtymä

Lähetteeseen tarvittavat tiedot

 • Lyhyt kuvaus potilaan anamneesista ja tämänhetkisestä tilanteesta.
 • Maininta mikäli potilaalla on anamneesissa itsetuhoista käyttäytymistä ja tarvittaessa arvio tämänhetkisestä itsetuhoisuudesta.
 • Toteamus siitä, etteivät hoidon poissulkukriteerit täyty, eikä muita esteitä nettiterapiasta hyötymiseksi ole.
 • Asiakkaan sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
 • Paperilähetteissä lisäksi loppuyhteenvedon palautusosoite ja lähettävän tahon puhelinnumero, johon nettiterapeutti voi tarvittaessa olla yhteydessä.

Huomio: Potilaan nettiterapialähetteen perusteena oleva diagnoosi on tärkeää merkitä sekä lähetteeseen että lähettävän lääkärin käyntitekstiin.

Lähetteiden toimitusosoitteet

​Sähköiset lähetteet:

HUS
Lähetelaatikko:
Psykiatria, lähetteet
Sanomatunniste:
PSYKIATRIA
Paperilähetteet:​

HUS
Psykiatria, lähetteet
PL803 00029 HUS
fax. (09) 471 81717​​

Lisätietoja

HUS:n sisäiset lähetteet viitteellisinä muistutteina IT-Psykiatrian yksikön (1126002) muistilistalle.

Lähetteisiin liittyvissä asioissa lisätietoja antaa 
lähetehoitaja Sonja Alanko, 050 464 6491, sonja.alanko@hus.fi

Nettiterapioiden ylilääkärinä toimii Suoma Saarni.

Kiinnostavatko nettiterapiat?

Onko terveydenhuollon yksikkönne kiinnostunut saamaan lisää tietoa nettiterapioista? 

Ota yhteyttä
Eero-Matti Gummerus, p. 050 439 4112, eero-matti.gummerus@hus.fi​​

 

 

 

 

​ ​​

​​