Nettiterapiat » Läheteohjeet » Pages » alkoholin_liikakayton_nettiterapia

Alkoholin liikakäytön nettiterapia

​​​​Läheteohjeet alkoholin liikakäytön nettiterapiaan


Alkoholin liikakäytön nettiterapia sopii sekä alkoholin liikakäytön että lievän tai keskivaikean alkoholiriippuvuuden hoitoon. Ohjelma on tarkoitettu ihmisille, joiden keskeisenä ongelmana on liiallinen alkoholinkäyttö ja jotka haluavat vähentää tai lopettaa alkoholinkäytön. Ohjelma sopii hyvin myös lisähoidoksi muista syistä hoidossa oleville asiakkaille, joilla on haittaavaa alkoholin liikakäyttöä.

Asiakkaan voinnin ja toimintakyvyn on oltava riittävä, jotta hän pystyy suoriutumaan oma-aloitteisesti tietokoneohjatusta terapiaohjelmasta.

Nettiterapiaan voi lähettää asiakkaita perusterveydenhuollosta, erikoissairaanhoidosta, työterveyshuollosta, yksityisestä terveydenhuollosta sekä terveydenhuoltoa tuottavista säätiöistä ja yhdistyksistä.

Sisäänottokriteetit:

 • halukas ja motivoitunut vähentämään alkoholinkäyttöään
 • käytössä sähköpostiosoite ja verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne

Poissulkukriteereinä alkoholin liikakäytön nettiterapialle ovat akuutit ajankohtaiset vakavat psykiatriset sairaudet:

 • vakava masennus
 • mania
 • ajankohtainen psykoottisuus
 • selvästi kognitiivista toimintakykyä heikentävä päihteidenkäyttö tai neurologinen vaikeus
 • itsemurhavaara tai akuutti itsetuhoisuus

Alkoholin liikakäytön nettiterapian lähetteeseen:

 • Lyhyt kuvaus potilaan anamneesista, tämänhetkisestä tilanteesta.
 • Maininta mikäli potilaalla on anamneesissa itsetuhoista käyttäytymistä ja tarvittaessa arvio tämänhetkisestä itsetuhoisuudesta.
 • Toteamus siitä, että poissulkukriteerit ei täyty, eikä muita esteitä nettiterapiaan osallistumiseen ole.
 • Asiakkaan sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
 • Paperilähetteissä lisäksi loppuyhteenvedon palautusosoite ja lähettävän tahon puhelinnumero.

Huomio: Potilaan nettiterapialähetteen perusteena oleva diagnoosi on tärkeää merkitä sekä lähetteeseen että lähettävän lääkärin käyntitekstiin (esim. F10.1).

Lähetteiden toimitusosoite

Sähköiset lähetteet

HUS

Lähetelaatikko:
Psykiatria, lähetteet

Sanomatunniste:
PSYKIATRIA

Paperilähetteet

HUS

Psykiatria, lähetteet

PL803 00029 HUS

fax. (09) 471 81717

S​alattu sähköposti

psykiatria.lahetekeskus@hus.fi

Lisätietoja

HUSin sisäiset lähetteet Uranuksessa viitteellisinä muistutteina IT-Psykiatrian yksikön (1126002) muistilistalle ja Apotissa työkoriryhmään it-psykiatria nettiterapia sihteerit (10300020125).​

Lähetteisiin liittyvissä asioissa lisätietoja antaa 
Hermanni Pulkkinen​​, hermanni.pulkkinen@hus.fi​​

Nettiterapioiden ylilääkärinä toimii Suoma Saarni.

 

Kiinnostavatko nettiterapiat?

Onko terveydenhuollon yksikkönne kiinnostunut saamaan lisää tietoa nettiterapioista? 

Ota yhteyttä
Ville Ritola, p. 040 4875 866, ville.ritola@hus.fi​​

 

 

 

​ ​​

​​