Nettiterapiat » Läheteohjeet » Pages » bulimian_lähetteet

Bulimian nettiterapia

​​​​Läheteohjeet​

Ahmimishäiriölle on tyypillistä toistuvat, hallitsemattomat ja toisilta salatut ahmimiskohtaukset, jotka johtavat painon nousun estämisen yrittämiseen oksentamisen, laksatiivien, diureettien, paaston tai liiallisen liikunnan avulla. Ahmimishäiriöön liittyy myös voimakas lihomisen pelko ja painon tarkkailu. Ahmimista seuraa usein masentuneisuus ja itsehalveksunta. Häiriön taustalla on liiallista huolta ruumiin muodosta ja painosta niiden vaikuttaessa kohtuuttomasti siihen minkälaiseksi henkilö kokee itsensä.​

Sisäänottokriteerit

 • Ahmimishäiriö (F50.2 bulimia nervosa)
 • Käytössä sähköpostiosoite ja verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne

Poissulkukriteerit

 • Ajankohtainen psykoottisuus
 • Itsemurhavaara tai akuutti itsetuhoisuus
 • Vaikea persoonallisuushäiriö
 • Kognitiivista toimintakykyä selvästi heikentävä neurologinen sairaus tai neuropsykiatrinen oireyhtymä

Lähetteeseen tarvittavat tiedot

 • Lyhyt kuvaus potilaan anamneesista, tämänhetkisestä tilanteesta
 • Maininta mikäli potilaalla on anamneesissa itsetuhoista käyttäytymistä ja tarvittaessa arvio tämänhetkisestä itsetuhoisuudesta
 • Toteamus siitä, etteivät hoidon poissulkukriteerit täyty, eikä muita esteitä nettiterapiasta hyötymiseksi ole​
 • Potilaan sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Paperilähetteissä lisäksi loppuyhteenvedon palautusosoite ja lähettävän tahon puhelinnumero

Huomio: Potilaan nettiterapialähetteen perusteena oleva diagnoosi on tärkeää merkitä sekä lähetteeseen että lähettävän lääkärin käyntitekstiin.

Esimerkkilähete (pdf)

Lähetteiden toimitusosoit​teet​

​Sähköiset lähetteet:

HUS
Lähetelaatikko:
Psykiatria, lähetteet
Sanomatunniste:
PSYKIATRIA
Paperilähetteet:​

HUS
Psykiatria, lähetteet
PL803 00029 HUS
fax. (09) 471 81717​​

Lisätietoja

HUS:n sisäiset lähetteet viitteellisinä muistutteina IT-Psykiatrian yksikön (1126002) muistilistalle.

Lähetteisiin liittyvissä asioissa lisätietoja antaa 
lähetehoitaja Sonja Alanko, 050 464 6491, sonja.alanko@hus.fi

Nettiterapioiden ylilääkärinä toimii Suoma Saarni.

Kiinnostavatko nettiterapiat?

Onko terveydenhuollon yksikkönne kiinostunut saamaan lisää tietoa nettiterapioista? 
Ota yhteyttä
Eero-Matti Gummerus, p. 050 439 4112, eero-matti.gummerus@hus.fi​​

​​​​​​​​​

​​

​​