Nettiterapiat » Läheteohjeet » Pages » default

Yleiset läheteohjeet nettiterapiaan

​​​​

Yleistä​​ 

 • Nettiterapiat ovat matalan kynnyksen hoitoja lieviin ja keskivaikeisiin mielenterveyden häiriöihin.
 • Häiriökohtaiset läheteohjeet löytyvät jokaiselle nettiterapialle erikseen sivun valikosta. ​

Kenelle?​​

 • Terveydenhuoltolain mukaisesti nettiterapioihin voi hakeutua kaikkialta Suomesta.
 • Nettiterapiaan voi lähettää asiakkaita perusterveydenhuollosta, erikoissairaanhoidosta, työterveyshuollosta, yksityisestä terveydenhuollosta sekä terveydenhuoltoa tuottavista säätiöistä ja yhdistyksistä.
 • Potilaalla tulee olla tietokoneen ja nettiyhteyden käyttömahdollisuuden lisäksi pankkitunnukset tai mobiilivarmenne tunnistautumiseen.
 • Nettiterapioihin otetaan täysi-ikäisten lisäksi sellaisia 16-vuotta täyttäneitä nuoria, joiden hoitava nuorisopsykiatri tai psykiatri arvioi, että nuori voisi kehitystason huomioiden hyötyä nettiterapiasta.​
 • Nettiterapiat ovat kliinisesti vaikuttavia oikein suunnattuna ainoana hoitona ja sitä voidaan käyttää myös muiden hoitojen tukena.

Kuka vastaa potilaan kokonaishoidosta?

 • Lähetteestä nettiterapiaan vastaa lääkäri. Lähettävän organisaation sisäisen työnjaon mukaan lähetteitä voi valmistella myös muu terveydenhuollon ammattihenkilö.
 • Kun potilas on otettu HUS:n nettiterapiaan, on hyvä edelleen huolehtia potilaan kokonaishoidon hallinnasta. Nettiterapiassa - kuten ei missään psykoterapiassa - voida keskittyä potilaan kokonaishoidon tai esimerkiksi lääkityksen hallintaan. On siis hyvä, että potilaan kokonaistilannetta seurataan tarpeenmukaisin toimin siellä, missä potilaan kokonaistilanteen päähoitovastuu on.
 • Nettiterapiassa ollessaan potilas on nettiterapeuttinsa seurannassa. Mikäli hän ei aloita nettiterapiaa tai etene odotetusti, nettiterapeutti on potilaaseen yhteydessä ja tieto mahdollisista muutoksista terapian käymisessä toimitetaan myös lähettävälle lääkärille.

Lähetteeseen

 • Lyhyt anamneesi ja ajankohtaisen tilanteen kuvaus.
 • Toteamus siitä, etteivät hoidon poissulkukriteerit täyty, eikä muita esteitä nettiterapiasta hyötymiseksi ole.
 • Potilaan sähköpostiosoite ja puhelinnumero.​
 • Paperilähetteissä loppuyhteenvedon palautusosoite ja lähettävän tahon puhelinnumero.

Huomio: Potilaan nettiterapialähetteen perusteena oleva diagnoosi on tärkeää merkitä sekä lähetteeseen että lähettävän lääkärin käyntitekstiin.

Esimerkkilähete (pdf)

 

Lähetteiden toimitusosoite


 
​Sähköiset lähetteet:

HUS
Lähetelaatikko:
Psykiatria, lähetteet
Sanomatunniste:
PSYKIATRIA
Paperilähetteet:​

HUS
Psykiatria, lähetteet
PL803 00029 HUS
fax. (09) 471 81717​​

Lisätietoja

HUS:n sisäiset lähetteet viitteellisinä muistutteina IT-Psykiatrian yksikön (1126002) muistilistalle.

Lähetteisiin liittyvissä asioissa lisätietoja antaa
Sonja Alanko, 050 464 6491, sonja.alanko@hus.fi

Nettiterapioiden ylilääkärinä toimii Suoma Saarni.

Kiinnostavatko nettiterapiat?

Onko terveydenhuollon yksikkönne kiinnostunut saamaan lisää tietoa nettiterapioista? 

Ota yhteyttä:
Eero-Matti Gummerus, p. 050 439 4112, eero-matti.gummerus@hus.fi

Nettiterapian kustannukset

Nettiterapiahoito on terveydenhuoltolain mukaisesti potilaan valinnanvapauden piiriin kuuluva palvelu. Kokonaiskustannus (560€) ohjautuu potilaan sairaanhoitopiirin kautta maksettavaksi potilaan kotikunnalle.

Ulkomailla asuvien hakeutuminen nettiterapiaan

Niille, jotka eivät kuulu Suomen julkisen terveydenhuollon piiriin, nettiterapian voi yksityisesti tuottaa HYKSin Oy. Katso oheinen esite: Apua nettiterapiasta (pdf)

Nettiterapian vaikuttavuus

Nettiterapiat on todettu tieteellisissä tutkimuksissa tehokkaiksi ja käytännöllisiksi hoitomuodoiksi. Meta-analyysissään Andrews ym. (2018) toteavat 53 nettiterapiatutkimuksen efektikoon olleen suuri (g = 0,80)​.  


 


 

​​​
​​​​​​