Nettiterapiat » Läheteohjeet » Pages » default

Yleiset läheteohjeet nettiterapiaan

 • Nettiterapiat ovat matalan kynnyksen hoitoja lieviin ja keskivaikeisiin mielenterveyden häiriöihin.
 • Terveydenhuoltolain mukaisesti nettiterapioihin voi hakeutua kaikkialta Suomesta.
 • Nettiterapiaan voi lähettää asiakkaita perusterveydenhuollosta, erikoissairaanhoidosta, työterveyshuollosta, yksityisestä terveydenhuollosta sekä terveydenhuoltoa tuottavista säätiöistä ja yhdistyksistä.
 • Lähetteestä nettiterapiaan vastaa lääkäri. Lähettävän organisaation sisäisen työnjaon mukaan lähetteitä voi valmistella myös muu terveydenhuollon ammattihenkilö.
 • Kun potilas on otettu HUS:n nettiterapiaan, on hyvä edelleen huolehtia potilaan kokonaishoidon hallinnasta. Nettiterapiassa - kuten ei missään psykoterapiassa - voida keskittyä potilaan kokonaishoidon tai esimerkiksi lääkityksen hallintaan. On siis hyvä, että potilaan kokonaistilannetta seurataan tarpeenmukaisin toimin siellä, missä potilaan kokonaistilanteen päähoitovastuu on.
 • Potilaalla tulee olla tietokoneen ja nettiyhteyden käyttömahdollisuuden lisäksi pankkitunnukset tai mobiilivarmenne tunnistautumiseen.
 • Nettiterapioihin otetaan täysi-ikäisten lisäksi sellaisia 16-vuotta täyttäneitä nuoria, joiden hoitava nuorisopsykiatri tai psykiatri arvioi, että nuori voisi kehitystason huomioiden hyötyä nettiterapiasta.
Häiriökohtaiset läheteohjeet löytyvät jokaiselle nettiterapialle erikseen sivun valikosta.

Lähetteeseen

 • Lyhyt anamneesi ja ajankohtaisen tilanteen kuvaus.
 • Toteamus siitä, etteivät hoidon poissulkukriteerit täyty, eikä muita esteitä nettiterapiasta hyötymiseksi ole.
 • Potilaan sähköpostiosoite ja puhelinnumero.​
 • Paperilähetteissä loppuyhteenvedon palautusosoite ja lähettävän tahon puhelinnumero.

Huomio: Potilaan nettiterapialähetteen perusteena oleva diagnoosi on tärkeää merkitä sekä lähetteeseen että lähettävän lääkärin käyntitekstiin.

Esimerkkilähete (pdf)

 

Lähetteiden toimitusosoite


​Sähköiset lähetteet:

Lähetelaatikko:
HYKS Psykiatria
Sanomatunniste:
JOPSTA 2219
Paperilähetteet:​

HYKS Psykiatria / Matinkylän
akuuttipsykiatrian poliklinikka
PL803 00029 HUS
fax. (09) 471 81717​​

Lisätietoja

HUS:n sisäiset lähetteet viitteellisinä muistutteina IT-Psykiatrian yksikön (1126002) muistilistalle.

Lähetteisiin liittyvissä asioissa lisätietoja antaa
Tero Laiho, p. 050 428 6193,tero.laiho@hus.fi
Eero-Matti Koivisto, p. 050 439 4112,eero-matti.koivisto@hus.fi

Kiinnostavatko nettiterapiat?

Onko terveydenhuollon yksikkönne kiinnostunut saamaan lisää tietoa nettiterapioista? Ota yhteyttä Tero Laihoon tai Eero-Matti Koivistoon.

Nettiterapian kustannukset

Nettiterapiahoito on terveydenhuoltolain mukaisesti potilaan valinnanvapauden piiriin kuuluva palvelu. Kokonaiskustannus (586€) ohjautuu potilaan sairaanhoitopiirin kautta maksettavaksi potilaan kotikunnalle.

Ulkomailla asuvien hakeutuminen nettiterapiaan

Niille, jotka eivät kuulu Suomen julkisen terveydenhuollon piiriin, nettiterapian voi yksityisesti tuottaa HYKSin Oy. Katso oheinen esite: Apua nettiterapiasta (pdf)

​​​
​​​​​​