Pitkäaikaisten ja haittaavien kehollisten oireiden kuntoutusohjelma

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Läheteohjeet

Kuntoutusohjelma on tarkoitettu potilaille, jotka kärsivät pitkäkestoisesta, toimintakykyä ja elämänlaatua heikentävästä kehollisesta oireesta, jolle ei ole löytynyt tutkimuksissa​ selittävää syytä tai riittävää hoitoa. Oireita voi tulla mistä tahansa elinjärjestelmästä, mutta tavallisimpia ovat erilaiset kivut, iho-oireet, hengitysoireet, väsymys tai suolisto-oireet.​​​

Kuntoutusohjelma perustuu itsenäiseen työskentelyyn, jossa keskeisenä tavoitteena on rauhoittaa elimistön stressitilaa ja opetella omaa hyvinvointia tukevia toimintamalleja. Ammattilainen toimii taustatukena koko ohjelman ajan.

Ohjelma sopii potilaille, jotka ovat valmiita tarkastelemaan ja muokkaamaan oireisiin liittyviä toiminta- ja ajatusmalleja parantaakseen elämänlaatuaan ja toimintakykyään. Muu sairaus ei ole este ohjelmaan osallistumiselle.

​​Pitkäaikaisten ja haittaavien kehollisten oireiden kuntoutusohjelman esittelysivu​

Sisäänottokriteetit

 • Pitkäaikainen (>3kk) merkittävää haittaa aiheuttava kehollinen oire, jolle ei tutkimuksissa löytynyt selittävää syytä tai riittävää​ hoitoa.
 • Potilaan kanssa on keskusteltu miksi ​lähete tehdään​ kuntousohjelmaan.
 • Valmius ja motivaatio työskennellä ajatus- ja toimintamallien muokkaamiseksi.
 • Käytössä sähköpostiosoite ja verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne​.

Poissulkukriteerit

 • ​Toimintakykyä haittaava päihdehäiriö
 • Kognitiivista toimintakykyä selvästi heikentävä neurologinen sairaus tai neuropsykiatrinen oireyhtymä

Lähetteeseen tarvittavat tiedot

 • Diagnoosikoodi (esim. R68.88, M79.7, K59.9) ​
 • Lyhyt kuvaus potilaan anamneesista ja tämänhetkisestä tilanteesta.
 • ​Toteamus siitä, etteivät hoidon poissulkukriteerit täyty, eikä muita esteitä nettiterapiasta hyötymiseksi ole.
 • Asiakkaan sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
 • Paperilähetteissä lisäksi loppuyhteenvedon palautusosoite ja lähettävän tahon puhelinnumero, johon nettiterapeutti voi tarvittaessa olla yhteydessä.

Huomio: Potilaan nettiterapialähetteen perusteena oleva diagnoosi on tärkeää merkitä sekä lähetteeseen että lähettävän lääkärin käyntitekstiin.

Lähetteiden toimitusosoitteet

Sähköiset lähetteet

HUS

Lähetelaatikko:
Psykiatria, lähetteet

Sanomatunniste:
PSYKIATRIA

Paperilähetteet

HUS

Psykiatria, lähetteet

PL803 00029 HUS

fax. (09) 471 86221

S​alattu sähköposti

psykiatria.lahetekeskus@hus.fi

Lisätietoja

Lähetteet HUSin sisällä luodaan tekemällä palvelukontaktissa lähetemääräys. Kokonaisvastuuta potilaan hoidosta ei siirretä IT-psykiatrialle. Lähetteet ohjautuvat Psykiatrian lähetekeskuksen kautta.  Psykiatrian sisällä voi IT-psykiatrialle lähettää suoraan valitsemalla "Ohita rajoitukset" lähetemääräystä tehtäessä. ​

IT-psykiatrian Apottitunnisteet: 1030002012, HUS PS PSY IT PKL, HUS ​PSPOKIT​​

​OHJE: HUSin lähetyönkulut (Apottituki)​

Lähetteisiin liittyvissä asioissa lisätietoja antaa 
Hermanni Pulkkinen​​, hermanni.pulkkinen@hus.fi​​

Nettiterapioiden ylilääkärinä toimii Suoma Saarni.

Kiinnostavatko nettiterapiat?

Onko terveydenhuollon yksikkönne kiinnostunut saamaan lisää tietoa nettiterapioista? 

Ota yhteyttä
Eero-Matti Gummerus, p. 050 4394 112, eero-matti.gummerus@hus.fi​

 

 

 

 

​ ​​

​​

 ‭(Hidden)‬ Content Editor ‭[2]‬

 ‭(Hidden)‬ Content Editor ‭[1]‬