Nettiterapiat » Terapiaohjelmat » Alkoholin liikakäyttö » Pages » Terapian_taustateoria

Terapian taustateoria

​Alkoholin liikakäytön nettiterapia pohjautuu muiden HUS nettiterapioiden tavoin kognitiiviseen viitekehykseen ja kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan. Sen mukaan ajatukset, tunteet ja käyttäytyminen ovat jatkuvassa yhteydessä toisiinsa. Kognitiivinen käyttäytymisterapia on tehokas hoito alkoholin liikakäyttöön.

Alkoholin liikakäytön nettiterapiassa saa tietoa alkoholista ja sen vaikutuksista, alkoholin liikakäytöstä, vähentämisestä ja lopettamisesta. Terapiassa tehdään erilaisia käytännön harjoitteita, jotka auttavat juomishimon voittamisessa. Nykytiedon valossa sekä ymmärrys juomisen syistä, että harjoitteet ovat tarpeellisia juomisen vähentämisessä. Alkoholin liikakäytön hoidossa on olennaista oppia tunnistamaan tekijöitä, jotka laukaisevat ja ylläpitävät omaa juomista ja etsimään juomisen tilalle elämään mielekästä ja elämää rikastuttavaa tekemistä.