Terapian taustateoria

Pakko-oireiseen häiriöön liittyy arkielämää haittaavia pakkoajatuksia​ tai pakkotoimintoja tai molempia. Pakkoajatukset ovat mieleen tunkevia ja epätarkoituksenmukaisiksi koettuja itsepintaisia ideoita, ajatuksia, impulsseja tai mielikuvia, jotka aiheuttavat merkittävää stressiä ja ahdistusta. Pakkotoiminnot puolestaan ovat toistuvaa käyttäytymistä, jonka tarkoitus on vähentää pakko-ajatusten tuottamaa stressiä ja ahdistusta. Tavallisia pakko-ajatuksia ovat pelot tautien tarttumisesta sekä epäilyt ja pelot toisten vahingoittamisesta tai onnettomuuksien aiheuttamisesta. Pakkoajatuksiin liittyvää stressiä ja ahdistusta pyritään vähentämään pakkotoiminnoilla kuten jatkuvalla käsien pesulla tai sähkölaitteiden tarkistelulla. Pakkotoiminnot voivat olla myös mielensisäistä toimintaa kuten rituaalinomaista sanojen toistelua mielessä.

Pakko-oireisen häiriön noidankehä muodostuu kun pakkoajatuksen, eli sellaisen erityisen merkityksen saaneen ajatuksen nostamaa ahdistusta toistuvasti pyritään vähentämään suorittamalla jonkinlainen rituaalinomainen toiminto, eli pakkotoiminto. Pitkällä tähtäimellä rituaalin suorittaminen ei kuitenkaan vähennä erityisen merkityksen saaneen ajatukseen liittyvää ahdistusta (kuva).

Tämä nettiterapia perustuu kognitiiviseen viitekehykseen. Sen mukaan ajatukset, tunteet ja käyttäytyminen ovat jatkuvasti yhteydessä toisiinsa. Terapiassa hyödynnetään tietoa siitä, että muuttamalla toimintatapoja voidaan vaikuttaa ajatuksiin ja tunteisiin. Jos esimerkiksi pelkää koiria, on yleistä vältellä niitä. Mutta jos muuttaa toimintatapojaan ja hiljalleen totuttautuu koirien läheisyyteen, koiriin liittyvä pelon tunne vähenee.

Samaan tapaan terapiassa totuttaudutaan pakko-ajatuksen, eli sellaisen erityisen merkityksen saaneen ajatuksen nostamaan ahdistukseen ja pidättäydytään hetkellistä helpotusta tuottavan toiminnan, eli rituaalin teosta (kuva alla). Altistamalla itseään ahdistusta tuottavalle ajatukselle, ahdistus laimenee ja ajatuksesta tulee vähän kerrallaan tavallisen ajatuksen kaltainen, josta voi vaivatta siirtyä seuraavaan ajatukseen.


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​