Paniikki

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Paniikkihäiriön ​​​​​​nettiterapia on tarkoitettu paniikkikohtauksista​ kärsiville.​

Tavoite

Saat tietoa paniikkihäiriöstä, tarkastelet kuinka paniikkioireet vaikuttavat elämääsi ja valmistaudut jännittäviin tilanteisiin häiriöön erikoistuneen terapeutin tukemana.

Nettiterapia perustuu itsenäiseen työskentelyyn ja tutkitusti tehokkaisiin harjoituksiin. Olet viestiyhteydessä nettiterapeuttiin, joka​​ kommentoi harjoituksiasi​ ja vastaa kysymyksiisi.​

Kesto

Terapiassa etenet noin tunnin mittainen itsenäisesti tehtävä istunto kerrallaan yhdentoista viikon ajan. Voit käydä istunnon ja tehdä siihen liittyviä harjoituksia sinulle sopivaan aikaan missä vain.

Miten pääsen nettiterapiaan?

Ensin tarvitset lääkärin lähetteen. Itse nettiterapia on potilaalle maksutonta. Lue lisää nettiterapiaan hakeutumisesta ja sen kulusta:

Näin nettiterapia toimii

 Mikä on paniikkihäiriö?

Paniikkihäiriö on ahdistuneisuushäiriö, jossa ilmenee useampia voimakkaita paniikkikohtauksia, jotka rajoittavat henkilön psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Paniikkikohtaus on äkillisesti voimistunut kiihtymystila, jossa on sekä ruumiillisia että psyykkisiä oireita.

Ruumiillisia oireita ovat muun muassa:

 • sydämentykytys
 • hengenahdistus
 • tunne, että hengitettävä ilma loppuu
 • puristava tunne ylävartalossa
 • huimaus
 • hikoilu
 • vapina
 • raajojen puutumisoireet

Psyykkisiä oireita ovat muun muassa:

 • pelko
 • epätodellinen olo
 • hallitsemattomuuden tunne
 • hulluksi tulemisen tunne
 • kuoleman pelko
 • halu paeta

Kognitiivisen mallin mukaan paniikkioireet etenevät kohtaukseksi, kun autonominen hermosto aktivoituu varoittamaan elimistöä uhkatilanteesta. Hermostollinen aktivaatio aiheuttaa kehontuntemuksia, jotka henkilö tulkitsee ylikorostuneen uhkaaviksi.

Tämän myötä ahdistus ja sen fyysiset oireet lisääntyvät, mikä entisestään voimistaa autonomisen hermoston aktivaatiota, ahdistusta ja katastrofiajatuksia. Näin muodostuu niin sanottu paniikin noidankehä.

Ongelmaa ylläpitää myös paniikin viriämisestä muistuttavien tilanteiden ja asioiden välttely.

uhkaavan tilanteen herättämän ahdistuksen kehä

Lue lisää paniikista:

Paniikki​​​

 Mihin terapiaohjelma perustuu?

Paniikkihäiriön nettiterapia perustuu kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan, joka nykytiedon valossa on paniikkihäiriön hoidossa toimivin lähestymistapa.

Paniikkihäiriö voidaan ajatella noidankehänä, joka saa alkunsa ruumiillisten tuntemusten sekä tunteiden ja ajatusten herättämistä katastrofitulkinnoista. Tästä seuraa paniikkituntemuksia, joita paniikin kokeva henkilö pyrkii helpottamaan erilaisin turvakäyttäytymisin ja tilanteita välttelemällä.

Terapian tavoitteita

Terapiassa arvioidaan, mitä fyysisiä aistimuksia henkilö pelkää, mitkä ovat tilanteeseen liittyvät katastrofiuskomukset ja minkälaista turva- ja välttämiskäyttäytymistä siihen liittyy. Paniikkioireista pidetään päiväkirjaa, välttämis- ja turvakäyttäytymistä pyritään purkamaan, ajatuksia muokkaamaan uudelleen ja tulkitsemaan paniikkia virittäviä tilanteita uudella tavalla.

Potilas pääsee myös tekemään käyttäytymiskokeita terapeutin tukemana. Niissä tutkitaan pienten harjoitusten kautta, toteutuvatko pelätyt katastrofiajatukset todellisuudessa.

Paniikkihäiriön nettiterapia sisältää:

 • tietoa ja itsehavainnointia paniikkikohtauksen kehittymisestä
 • hengityksen harjoittelua
 • rentoutusharjoituksia
 • ajatusten uudelleen muotoilua
 • altistusta eli ahdistavien tilanteiden asteittaista kohtaamista. Se on yksi oleellinen menetelmä paniikkihäiriön hoidossa.​
  ​​

Kirjautuminen

Onko sinulla jo lähete yleistyneen ahdistuneisuushäiriön nettiterapiaan? Kirjaudu Omapolku-palveluun pankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella. Etusivulta löydät nettiterapiasi.

Teknisiä ongelmia?

Apua Omapolku-alustan teknisiin ongelmiin voit pyytää tällä lomakkeella:

Terveyskylä.fi-asiointi

Muissa ongelmissa palvelee verkkoterapia.tuki@hus.fi

Oletko terveydenhuollon ammat​​​​tilainen?

Tutustu tämän nettiterapian läheteohjeisiin​​​

 ‭(Hidden)‬ style