IPC

Tietoa masennuksesta

​​​​​​​​​​Miten yleistä masennus on?

​​​​Masennusoireet ovat nuorilla yleisiä, noin joka viidennellä nuorella on tällaisia oireita. Nuorista 5-10 % sairastaa masennustilaa. Luokassasi on todennäköisesti siis myös muita masennusoireista kärsiviä.​

​​​​Lue lisää (THL)​

Mistä masennus johtuu?

​​​​Masennus voi tulla kenelle tahansa, eikä masennukselle ole yksittäistä selittävää tekijää. Masennuksen laukaisevia tekijöitä voivat olla esimerkiksi kiusatuksi tuleminen, yksin jääminen tai suuret elämänmuutokset (kuten muutot, vanhempien ero, perheenjäsenen sairastuminen, kuolema).

Mitä eroa on surullisuuden tunteella ja masennuksella?

​​​​Nuorena ohimenevät surun ja masennuksen tunteet ovat tavallisia ja mieliala voi vaihdella paljon. Masennus muuttaa kuitenkin olon selkeän alakuloiseksi tai ärtyneeksi, ja masentuneena voi tuntea jaksamattomuutta, väsymystä, hidastuneisuutta ja tunnetta siitä, ettei saa mitään aikaiseksi. Masentuneena asiat, jotka ennen kiinnostivat, eivät enää tunnu mukavilta. Lievätkin oireet voivat vaikeuttaa koulunkäyntiä ja normaalia arkea. Vaikeudet vaikuttavat usein myös ihmissuhteisiin (esim. perheenjäsenet, kaverit).

Miten masennuksesta voi toipua?

​​​​Masennuksen tunteet voivat mennä ohi itsestään ja läheisten tuen avulla. Jos masennusoireet jatkuvat useiden viikkojen ajan, tarvitaan avuksi lisätukea tai hoitoa. Keskusteluhoidot, kuten IPC sekä pidemmät psykoterapiat edistävät toipumista. Joskus voidaan tarvita myös lääkehoitoa tueksi. Suurin osa nuorista toipuu masennuksesta oikealla hoidolla.

Mitä muita ongelmia masennukseen voi liittyä?

Masennukseen voi usein liittyä myös muunlaiset haasteet, kuten ahdistuneisuus, käytösongelmat, itsensä vahingoittaminen ja päihdeongelmat. Tällaisissa tapauksissa voi masennuksen hoidon lisäksi tarvita muunlaista tukea.​​​​

Milloin huolestua kuolemaan liittyvistä ajatuksista?​

Monella nuorella on kuolemaan liittyviä ajatuksia. Huolestuttava merkki on, jos sinulla on toistuvasti ajatuksia siitä, ettet halua elää ja nämä ajatukset täyttävät mielesi, tai mietit itsemurhaa. Tällaiset ajatukset eivät ole vaarallisia eikä niitä tarvitse säikähtää, mutta ne ovat selkeä merkki siitä, että tarvitsee tukea. Siksi on hyvin tärkeää kertoa näistä ajatuksista jollekin aikuiselle. Hätätilanteessa on tärkeää hakeutua päivystykseen arvioon tai soittaa 112.


Masennuksen omahoito-oppaasta​ ​löydät lisätietoa masennuksesta sekä hoito-ohjeita ja harjoituksia.​

Nuorten mielenterveystalo on osa Mielenterveystalo.fi-nettipalvelua