IPC

Tietoa vanhemmalle/huoltajalle

​​​​​​​​​​​​​​​​IPC:ssä pyritään vahvistamaan nuoren läheisiä ihmissuhteita ja jo käytössä olevia hyviksi havaittuja toimintatapoja. Toipuminen on tiimityötä ja siksi vanhemmilla on erityisen tärkeä rooli nuoren toipumisessa. Tästä syystä IPC:ssä tehdään myös yhteistyötä vanhempien kanssa. Käytännössä yhteistyö voi sisältää tapaamisiin osallistumista tai esimerkiksi yhteydenpitoa IPC-työntekijän kanssa puhelimitse. Vanhempien osallistamisesta sovitaan yhdessä nuoren kanssa. Vanhempien kanssa pohditaan yhdessä vaikeita tilanteita, jotta löydettäisiin toimivampia tapoja käsitellä ärtymystä, surua ja muita vaikeita tunteita.​​​

Vanhempi ja nuori

​On luonnollista, että lähipiiri reagoi nuoren oireisiin ja ongelmiin, ja huoli nuoresta voi olla suuri. Nuori saattaa vaikuttaa ärtyneeltä ja hermostua vanhemman kysymyksistä, minkä takia voi olla vaikea arvioida nuoren pahaa oloa. Vanhempi saattaa tasapainoilla sen kanssa kannattaako nuori jättää rauhaan vai olisiko syytä huolestua ja puuttua tilanteeseen. Sopivia ratkaisuja voi olla vaikea löytää.​​​

​On tärkeää, että vanhempi tästä huolimatta kysyy suoraan ja avoimesti nuorelta hänen voinnistaan. Ei kannata lannistua, vaikka nuoren kanssa tuntuisi vaikealta kommunikoida. Masennusoireista tai itsemurha-ajatuksista suoraan kysyminen ei lisää oireita. Nuoren olo voi helpottua, jos vanhempi kysyy oireista suoraan, sekä suhtautuu nuoren oireisiin ymmärtäväisesti ja rauhallisesti. Masennusoireisiin liittyy usein taipumus syyllisyyden tunteisiin ja siksi syyllistävä keskustelu voi pahentaa nuoren tilannetta. Asiallinen tieto masennusoireista, niiden yleisyydestä, hoidosta ja toipumisesta voi auttaa nuorta. Lisätietoa löytyy tämän osion lopusta.​​​

​Masennusoireet vaikuttavat nuoren toimintakykyyn siten, että arkiasioiden hoitaminen voi olla aiempaa vaikeampaa. Toipumisen kannalta voi olla tarpeen hetkellisesti keventää kuormitusta ja vastuuta. Vanhempi voi olla avuksi miettimällä yhdessä nuoren kanssa mistä kuormittavista asioista voisi luopua ja mitkä nuorelle tärkeät mielenkiinnon kohteet on hyvä säilyttää.​​​

​Vanhemman tehtävä on järjestää nuorelle apua, jos hänellä herää huoli nuoresta. Neuvoa ja apua voi kysyä koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta tai terveyskeskuksesta, vaikka nuori ei itse olisikaan halukas aloittamaan hoitoa. Jos nuorelle harkitaan IPC:tä, varataan erillinen arviointikäynti, joka ei vielä edellytä, että nuori sitoutuu jakson aloittamiseen. Tapaamisen aikana nuori saa lisätietoa IPC:stä, ja päätös jakson aloittamisesta tehdään yhdessä nuoren kanssa. IPC:n aloittaminen edellyttää nuoren omaa halukkuutta.​​​

​Vanhemman on myös tärkeä huolehtia omasta jaksamisestaan sekä muistaa tehdä myös itselle mukavia ja tärkeitä asioita.​​​​​

Lisätietoa

​Kuinka vanhempi voi auttaa ja tukea nuorta​?​​ (Nuorten mielenterveystalo)

Opas masentuneen nuoren vanhemmille​​​​ (FinFami)

​Ohjeita vanhemmille​​​ (Terveyskirjasto)


Nuorten mielenterveystalo on osa Mielenterveystalo.fi-nettipalvelua