Cool Kids

Cool Kids käytännössä

​​Cool Kids -hoito-ohjelmasta on olemassa erilaisia toteutustapoja. Toteutustapa riippuu lapsen tai nuoren yksilöllisestä tilanteesta ja siitä, miten hoito on toteuttavassa yksikössä organisoitu. Vanhempien osallistuminen on toivottavaa, mutta vanhempien nuorten kohdalla hoito voidaan toteuttaa myös ilman heitä. Lapsi tai nuori sekä vanhemmat saavat oman työkirjan, jota käytetään ja täytetään sekä tapaamisilla että niiden välissä.


Cool Kids -ohjelma voidaan toteuttaa joko yksilö- tai ryhmähoitona, vanhempien kanssa tai ilman vanhempia:
  • Yksilöllisenä perhehoitona, jolloin yksi lapsi / nuori tulee tapaamisille yhdessä vanhempiensa kanssa ja työskentely tapahtuu pääosin yhdessä.​
  • Ryhmämuotoisena perhehoitona, ​jolloin 4-8 nuoresta koostuva ryhmä ja heidän vanhempansa tulevat tapaamisille yhdessä ja aika jakaantuu yhteiseen työskentelyyn sekä lasten / nuorten ja vanhempien erilliseen työskentelyyn.
  • Vain lapselle / nuorelle annettavana hoitona, jolloin lapsi / nuori tulee tapaamisille yksin ja vanhemmille järjestetään 3 erillistä tapaamista. Myös ryhmiä voidaan toteuttaa siten, että vanhemmat eivät ole mukana joka tapaamisella.

Mitattavaa, määrämittaista ja manualisoitua ahdistuksen hoitoa​​

Ennen ohjelman alkamista vanhemmat ja /tai nuori tavataan ja haastatellaan. Ohjelman alussa ja lopussa nuori sekä vanhemmat täyttävät muutaman ahdistuksen määrää, voimakkuutta ja kohteita mittaavan kyselyn. Kyselyiden tarkoituksena on saada tietoa ko. lapsen tai nuoren tilanteesta, seurata hoidon vaikuttavuutta ja parhaassa tapauksessa konkretisoida ahdistusoireiden vähenemistä hoidon myötä.

Cool Kids -hoito-ohjelmaan sisältyy noin 10 tapaamista. Tapaamisten määrä on arvio, sillä yksilömuotoisena ohjelma sallii pienen jouston molempiin suuntiin. Ryhmämuotoisena toteutettava ohjelma sisältää aina 10 yhteistä tapaamiskertaa.

Ohjelmassa käytetään työkirjoja. Sekä nuori että vanhemmat saavat oman työkirjansa. Kirjoilla on suuri rooli ohjelmassa: niitä käytetään aktiivisesti sekä tapaamisilla että tapaamisten ulkopuolella.​

Nuorten mielenterveystalo on osa Mielenterveystalo.fi-nettipalvelua