Cool Kids

Mikä on Cool Kids?

​​​​​​​​​​​​Cool Kids on kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan (KKT) perustuva ahdistuksen hoito-ohjelma lapsille ja nuorille. Cool Kids -ohjelmaa voi toteuttaa joko yksilö- tai ryhmämuotoisena ja tapaamiskertoja on noin kymmenen. Ohjaajina toimivat koulutetut ja akkreditoidut Cool Kids -työntekijät esimerkiksi perusterveydenhuollossa, kouluissa ja erikoissairaanhoidossa. Cool Kids on manualisoitu hoito, jossa käytetään työkirjoja.

​​​​​​Ahdistus on elämään kuuluva ilmiö, joka auttaa meitä selviytymään erilaisista tilanteista. Joskus ahdistukseen liittyvät huolet ja pelot saavat kuitenkin liikaa tilaa, jolloin ahdistusoireet alkavat haitata elämää. Terveydenhuollossa puhutaan ahdistuneisuushäiriöstä.

Pitkään käytetty ja laajasti tutkittu hoito-ohjelma​

​​​​​​Cool Kids on australialaisessa Macquarien yliopistossa kehitetty hoito-ohjelma 7–17-vuotiaille lapsille ja nuorille, joilla on ahdistusoireita, kuten huolestuneisuutta, sosiaalista ahdistusta ja erilaisia pelkoja. Myös pakko-oireista kärsivät voivat hyötyä Cool Kids -ohjelmasta merkittävästi. Hoito-ohjelmaa on toteutettu Macquarien yliopistossa jo vuodesta 1993 ja sen vaikuttavuutta on tutkittu laajasti. Ohjelmaa käytetään Australiassa, USA:ssa ja Euroopassa, pohjoismaista mm. Ruotsissa. HUS lasten ja nuorten psykiatriassa Cool Kids on otettu käyttöön vuonna 2015.

​​​​​​Cool Kids on nk. näyttöön perustuva menetelmä. Tutkimukset osoittavat, että ohjelmaan osallistuminen vähentää merkittävästi ahdistuneisuusoireita sekä ryhmä- että yksilömuotoisena. Tutkimusten mukaan noin 60 % lapsista ja nuorista pääsee eroon ensisijaisesta ahdistuneisuushäiriöstään hoitojakson loppuun mennessä.​

Lisää tietoa tutkimuksesta ITLA:n sivuilta​
Nuorten mielenterveystalo on osa Mielenterveystalo.fi-nettipalvelua