Mikä?

Nuorten mielenterveystalon keskeisenä tarkoituksena on luotettavan tietolähteen lisäksi toimia alueellisena palvelukarttana.  Tämän nettipalvelun avulla nuori , aikuinen tai ammattihenkilö voi tehdä alustavan arvion nuoren tilanteen vakavuudesta, sekä saada tietoa nuorille sopivista hoito- ja palvelupaikoista.

Nuorten mielenterveystalosta vastaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri. Palvelu laajennetaan ja sisältöjä kehitetään myös yhdessä muiden sairaanhoitopiirien ja järjestöjen kanssa (SADe Mielenterveystalo).

Kenelle?

Nuorten mielenterveystaloa voi käyttää joko nuori itse tai nuoresta huolissaan oleva ystävä, ammattihenkilö tai muu aikuinen.  Nettipalveluun ei tarvitse kirjautua - voit etsiä tietoa ja palvelupaikkoja täysin nimettömänä.

Missä?

Nuorten mielenterveyteen ja ongelmiin liittyvä tieto on alueelliset rajat ylittävää. Nuorten mielenterveystalosta löytyvät hoito ja palvelupaikat löytyvät täältä. Nettipalvelua laajennetaan parhaillaan myös muualle Suomeen.

Vastuukysymykset

Nuorten mielenterveystalon informaatio on tarkistettua ja asianmukaista, mutta se on yksittäisen sivujen käyttäjän kohdalla vain suuntaa-antavaa, eikä korvaa mielenterveyden ammattilaisen arviota tai lääkärin antamaa diagnoosia, joka perustuu yksilölliseen tilannearvioon.

Nuorten mielenterveystalo ei ota hoitovastuuta näiden sivujen käyttäjistä, eli hoitovastuu säilyy aina hoitavalla taholla. Nuorten mielenterveystalossa on tarkistettuja ja asianmukaisia linkkejä, joiden informaatiosta Nuorten mielenterveystalo ei kuitenkaan ole vastuussa. Nuorten mielenterveystalo ei ole myöskään vastuussa suosittelemiensa hoito/palvelupaikkojen tarjoamasta avusta tai niihin pääsystä.  ​