TOIVO - Kriisistä selviytymisen oma-apuohjelma nuorille

Osio 1: Perustietoa kriiseistä

​Jokainen voi kohdata elämässään tilanteita, jotka muuttavat normaalia elämänkulkua (läheisen kuolema tai vakava onnettomuus). Tällaista tilannetta kutsutaan usein kriisiksi. Tämän oma-apuohjelman tarkoituksena on auttaa sinua käsittelemään vaikeaa elämäntilannetta ja selviytymään siitä.

Yleistä oma-apuohjelmasta ja sen käytöstä

Ohjelma tarjoaa sinulle tiedon lisäksi mahdollisuuden tehdä

kehollisia harjoituksia
pohdintatehtäviä
itsetuntemusta lisääviä harjoituksia.

On tärkeää, että saat tukea vaikeassa elämäntilanteessa joltakin luotettavaksi kokemaltasi ihmiseltä. Voit niin halutessasi käyttää oma-apuohjelmaa yhdessä vanhempasi tai jonkun muun turvallisen henkilön kanssa.

Kriisi on yleensä äkillinen ja luonteeltaan sellainen, että se järkyttäisi ketä tahansa meistä. Monet kriisin läpikäyneet ovat kertoneet, että toipumiseen on sisältynyt erilaisia vaiheita.

Alla kuvattu kriisin vaihemalli on auttanut monia ymmärtämään omaa tilannettaan. Kriisin kokeminen on yksilöllistä, joten saatat tunnistaa joitain vaiheita, kokemuksia ja tunteita itsessäsi, ja jotkut toiset asiat taas saattavat kuulostaa vierailta.

Joskus kriisin vaiheita on vaikea erottaa toisistaan, ja saatat myös huomata, että siirryt takaisin edelliseen vaiheeseen. Vaiheesta toiseen liikkuminen ei siis ole suoraviivaista, ja vaiheiden kesto voi olla hyvinkin eri mittainen eri ihmisillä.

Järkyttävän tapahtuman kohtaamisen vaiheet

Sokkivaihe

Sokkivaihe alkaa heti kriisin laukaisseen tilanteen jälkeen ja kestää yleensä tunneista muutamiin vuorokausiin.​

Sokkivaihe alkaa heti kriisin laukaisseen tilanteen jälkeen ja kestää yleensä tunneista muutamiin vuorokausiin. "Tämä ei voi olla totta", "Mitään tällaista ei voi olla oikeasti tapahtunut"  ovat tavallisia sokkivaiheen tuntemuksia.

 

Kuva: Sokkivaiheen tyypillisiä tuntemuksia

Osa sokkivaihetta elävistä lamaantuu, osa taas käyttäytyy mekaanisesti ja sulkee tunteensa pois. Jotkut saattavat reagoida sokkivaiheessa voimakkaalla kiihtymystilalla; he saattavat esimerkiksi huutaa suoraa huutoa tai itkeä taukoamatta. Lamaantuminen ja levottomuus saattavat myös vaihdella vuoron perään.

Sokkivaiheeseen saattaa liittyä

 • tapahtuman kieltäminen
 • tunteiden poissulkeminen
 • epätodellinen ja ulkopuolinen olo
 • huutaminen, itku ja paniikki.

Sokkivaiheen reaktioilla on tärkeä psyykettä ja elämää suojaava merkitys: liian suurta järkytystä ei voi hahmottaa lyhyessä ajassa, ja sokkivaihe antaa aikaa kohdata tapahtunut.

Reaktiovaihe

Sokkivaiheen jälkeen seuraa reaktiovaihe, jonka aikana ihminen alkaa vähän kerrallaan kohdata järkyttävän tapahtuman ja yrittää muodostaa käsitystä tapahtuneesta ja sen merkityksestä.​

Sokkivaiheen jälkeen seuraa reaktiovaihe, jonka aikana ihminen alkaa vähän kerrassaan kohdata järkyttävän tapahtuman ja yrittää muodostaa käsitystä tapahtuneesta ja sen merkityksestä. Joidenkin järkyttävien tapahtumien yhteydessä reaktiovaiheen alussa useilla ihmisillä esiintyy oudoiksi ja yllättäviksi koettuja tuntemuksia: voi esimerkiksi tuntua, että kuoleman kautta menetetty ihminen tai todellisuudessa jossain muualla oleva henkilö olisi lähellä.

Reaktiovaiheessa ollessasi tarvitset kuuntelijaa sekä usein myös ohjeita ja tukea arjesta selviämiseen. Kriisin aiheuttanut tapahtuma toistuu usein muistikuvina hereillä ollessa ja nukkuessa. Tapahtuma saattaa palautua yhtäkkiä hyvinkin elävästi mieleen esimerkiksi jonkin tuoksun tai äänen takia tai vain keskustellessa jonkun ihmisen kanssa.

Tässä vaiheessa ihminen tarvitsee yleensä mahdollisuutta tulla kuulluksi, ja hänellä saattaa olla myös tarve puhua tapahtumasta yhä uudelleen. Voimakkaat tunteet ovat läsnä, ja tunteet saattavat myös vaihdella nopeasti.

Reaktiovaiheessa olevat kuvaavat usein tuntemuksiaan seuraavanlaisilla ilmauksilla:

 

Kuva: Reaktiovaiheen tyypillisiä tuntemuksia

Reaktiovaiheeseen saattaa liittyä

 • pelkoa ja ahdistusta
 • ärtyneisyyttä
 • unettomuutta ja ruokahaluttomuutta
 • vapinaa, pahoinvointia ja muita fyysisiä oireita.

Käsittelyvaihe

Kriisin käsittelyvaiheessa sen aiheuttanutta tapahtuma aletaan ymmärtää.

Kriisin käsittelyvaiheessa sen aiheuttanutta tapahtuma aletaan ymmärtää. Tapahtumaa ei enää kielletä, vaan sen käsitetään olevan totta muutoksineen ja menetyksineen. Saatat huomata olevasi valmis kohtaamaan tapahtuman kaikki ulottuvuudet ja oman muuttuneen tilanteesi.

Käsittelyvaiheeseen voi liittyä

 • muisti- ja keskittymisvaikeuksia
 • ärtyneisyyttä
 • vetäytymistä sosiaalisista suhteista.

Käsittelyvaiheessa ihminen tiedostaa järkyttävän tapahtuman aiheuttamat muutokset. Ajatukset alkavat liikkua muissakin asioissa kuin tapahtuneessa, mutta tulevaisuutta ei vielä jaksa pohtia.

Uudelleen suuntautumisen vaihe

Kriisin uudelleen suuntautumisen vaiheessa tapahtunut alkaa hiljalleen muuttua osaksi elämää ja kokemusta omasta itsestä.

Kriisin uudelleen suuntautumisen vaiheessa tapahtunut alkaa hiljalleen muuttua osaksi elämää ja kokemusta omasta itsestä. Tapahtuneen kanssa pystyy elämään, eikä se ole mielessä jatkuvasti. Aina välillä tuska voi nousta pintaan, mutta elämässä on myös iloa. Huomaat kykeneväsi suuntautumaan tulevaisuuteen, ja luottamus elämään palautuu.

Uudelleen suuntautumisen vaiheessa mieleesi saattaa alkaa tulla ajatuksia siitä, mitä haluaisit esimerkiksi seuraavalla lomallasi tai joskus muulloin tulevaisuudessa tehdä.

 

Kuva: Uudelleen suuntautumisen vaiheen tyypillisiä tuntemuksia

Harjoitukset

Kehollisen harjoituksen ikoni Turvapaikkaharjoitus

Turvapaikka on sinulle turvallinen, mielessäsi oleva rauhallinen paikka, johon voit aina palata.

>> Kuuntele äänitePohdintaharjoituksen ikoni Minun tapani selviytyä

Voit ottaa kynän ja paperia, ja kirjoittaa näitä keinoja muistiin. Jos haluat, oheisesta linkistä voit tulostaa tai tallentaa itsellesi kirjoittamiselle varatun sivun.

>> Lataa PDF Itsetuntemukseen liittyvän harjoituksen ikoni Missä vaiheessa olet?

Tunnistatko kriisin vaiheita itsessäsi? Missä vaiheessa koet olevasi nyt?

>> Tee harjoitus


Videot

 Kriisin vaiheet

>> Katso video


 Seurustelun loppu

>> Katso video


 Ystävän kuolema

>> Katso video

Nuorten mielenterveystalo on osa Mielenterveystalo.fi-nettipalvelua