Järkyttävän tapahtuman kohtaamisen vaiheet

Sokkivaihe

Sokkivaihe alkaa heti kriisin laukaisseen tilanteen jälkeen ja kestää yleensä tunneista muutamiin vuorokausiin. "Tämä ei voi olla totta", "Mitään tällaista ei voi olla oikeasti tapahtunut"  ovat tavallisia sokkivaiheen tuntemuksia.

 

Kuva: Sokkivaiheen tyypillisiä tuntemuksia

Osa sokkivaihetta elävistä lamaantuu, osa taas käyttäytyy mekaanisesti ja sulkee tunteensa pois. Jotkut saattavat reagoida sokkivaiheessa voimakkaalla kiihtymystilalla; he saattavat esimerkiksi huutaa suoraa huutoa tai itkeä taukoamatta. Lamaantuminen ja levottomuus saattavat myös vaihdella vuoron perään.

Sokkivaiheeseen saattaa liittyä

 • tapahtuman kieltäminen
 • tunteiden poissulkeminen
 • epätodellinen ja ulkopuolinen olo
 • huutaminen, itku ja paniikki.

Sokkivaiheen reaktioilla on tärkeä psyykettä ja elämää suojaava merkitys: liian suurta järkytystä ei voi hahmottaa lyhyessä ajassa, ja sokkivaihe antaa aikaa kohdata tapahtunut.

>> Palaa oma-apuohjelmaan

 

Reaktiovaihe

Sokkivaiheen jälkeen seuraa reaktiovaihe, jonka aikana ihminen alkaa vähän kerrassaan kohdata järkyttävän tapahtuman ja yrittää muodostaa käsitystä tapahtuneesta ja sen merkityksestä. Joidenkin järkyttävien tapahtumien yhteydessä reaktiovaiheen alussa useilla ihmisillä esiintyy oudoiksi ja yllättäviksi koettuja tuntemuksia: voi esimerkiksi tuntua, että kuoleman kautta menetetty ihminen tai todellisuudessa jossain muualla oleva henkilö olisi lähellä.

Reaktiovaiheessa ollessasi tarvitset kuuntelijaa sekä usein myös ohjeita ja tukea arjesta selviämiseen. Kriisin aiheuttanut tapahtuma toistuu usein muistikuvina hereillä ollessa ja nukkuessa. Tapahtuma saattaa palautua yhtäkkiä hyvinkin elävästi mieleen esimerkiksi jonkin tuoksun tai äänen takia tai vain keskustellessa jonkun ihmisen kanssa.

Tässä vaiheessa ihminen tarvitsee yleensä mahdollisuutta tulla kuulluksi, ja hänellä saattaa olla myös tarve puhua tapahtumasta yhä uudelleen. Voimakkaat tunteet ovat läsnä, ja tunteet saattavat myös vaihdella nopeasti.

Reaktiovaiheessa olevat kuvaavat usein tuntemuksiaan seuraavanlaisilla ilmauksilla:

 

Kuva: Reaktiovaiheen tyypillisiä tuntemuksia

Reaktiovaiheeseen saattaa liittyä

 • pelkoa ja ahdistusta
 • ärtyneisyyttä
 • unettomuutta ja ruokahaluttomuutta
 • vapinaa, pahoinvointia ja muita fyysisiä oireita.

>> Palaa oma-apuohjelmaan

 

Käsittelyvaihe

Kriisin käsittelyvaiheessa sen aiheuttanutta tapahtuma aletaan ymmärtää. Tapahtumaa ei enää kielletä, vaan sen käsitetään olevan totta muutoksineen ja menetyksineen. Saatat huomata olevasi valmis kohtaamaan tapahtuman kaikki ulottuvuudet ja oman muuttuneen tilanteesi.

Käsittelyvaiheeseen voi liittyä

 • muisti- ja keskittymisvaikeuksia
 • ärtyneisyyttä
 • vetäytymistä sosiaalisista suhteista.

Käsittelyvaiheessa ihminen tiedostaa järkyttävän tapahtuman aiheuttamat muutokset. Ajatukset alkavat liikkua muissakin asioissa kuin tapahtuneessa, mutta tulevaisuutta ei vielä jaksa pohtia.

>> Palaa oma-apuohjelmaan

 

Uudelleen suuntautumisen vaihe

Kriisin uudelleen suuntautumisen vaiheessa tapahtunut alkaa hiljalleen muuttua osaksi elämää ja kokemusta omasta itsestä. Tapahtuneen kanssa pystyy elämään, eikä se ole mielessä jatkuvasti. Aina välillä tuska voi nousta pintaan, mutta elämässä on myös iloa. Huomaat kykeneväsi suuntautumaan tulevaisuuteen, ja luottamus elämään palautuu.

Uudelleen suuntautumisen vaiheessa mieleesi saattaa alkaa tulla ajatuksia siitä, mitä haluaisit esimerkiksi seuraavalla lomallasi tai joskus muulloin tulevaisuudessa tehdä.

 

Kuva: Uudelleen suuntautumisen vaiheen tyypillisiä tuntemuksia

>> Palaa oma-apuohjelmaan