TOIVO - Kriisistä selviytymisen oma-apuohjelma nuorille

Osio 5: Tunteet ja tietoinen läsnäolo

​Tunteet ovat mukana kaikessa tekemisessämme. Kuten ajatuksemme, myös tunteet tulevat ja menevät. Jotkut tunteet voivat olla niin heikkoja, ettei niitä edes huomaa. Toiset tunteet pysyvät pitkään. Tunteet saattavat olla kuluttavia, tai ne voivat antaa energiaa. Niin sanotuiksi perustunteiksi kutsutaan iloa, surua, pelkoa, vihaa ja hämmästystä. Nämä tunteet kohdistuvat yleensä johonkin, ja niitä tunnetaan tässä hetkessä.

TIETOINEN LÄSNÄOLO TUNTEIDEN KANSSA

Tietoisessa läsnäolossa tunteita yritetään havainnoida ja tarkastella sellaisenaan mitenkään arvottamatta niitä. Tunteen annetaan tulla ja sitten lipua pois, ikään kuin tunteet olisivat pilviä taivaalla. Tunteita kohtaan ollaan hyväksyviä ja avoimia. Niitä ei torjuta, eikä niihin takerruta. Tunteiden annetaan tulla ja mennä, tunnetilan nousta ja sitten laskea.

Tunteilla on tehtävänsä: Rakastumisen tunne saa sitoutumaan. Rohkeuden tunne saa uskaltamaan tehdä asioita. Joskus jotain tunnetta voi kuitenkin kokea liikaa tai aiheetta. Esimerkiksi liiallisesta tai jopa aiheettomasta syyllisyyden kokemisesta ei ole hyötyä ihmiselle itselleen. Järkyttävästä tapahtumasta toipuessa vihan, häpeän ja syyllisyyden tunteet ovat hyvin tavallisia. Joskus vihan tunnetta täytyy käsitellä ennen kuin pystyy aloittamaan suremisen.

Raskas elämäntilanne aiheuttaa joskus tunteita, jotka näyttäytyvät melkein sietämättöminä. Esimerkiksi suru, viha tai yleinen paha olo voi vyöryä päälle. Voimakasta tunnetilaa voi tasata keskittymällä tähän hetkeen, antamalla tunteiden tulla ja mennä sellaisenaan, tarkastelemalla ja nimeämällä niitä. Tätä kutsutaan tietoiseksi läsnäoloksi.

Tietoisessa läsnäolossa tunteita yritetään havainnoida ja tarkastella sellaisenaan mitenkään arvottamatta niitä. Tunteen annetaan tulla ja sitten lipua pois, ikään kuin tunteet olisivat pilviä taivaalla. Tunteita kohtaan ollaan hyväksyviä ja avoimia. Niitä ei torjuta eikä niihin takerruta. Tunteiden annetaan tulla ja mennä, tunnetilan nousta ja sitten laskea.

Tunteeseen keskittymisen voi aloittaa esimerkiksi yrittämällä nimetä sen. Tietoisessa läsnäolossa ei ajatella menneisyyttä tai tulevaisuutta vaan ollaan tässä ja nyt, yritetään keskittyä tunteeseen sellaisenaan eikä yritetä torjua sitä.

Tunteeseen keskittyminen tarkoittaa sitä, ettei ajatella tunteen aiheuttaneita asioita, vain ainoastaan kyseistä tunnetta. Olon muuttuessa pahaksi pyritään nimeämään ne ajatukset ja tunteet, joita mielessä liikkuu, ja yritetään kuvailla niitä. "Tunnen nyt vihaa ja surua, suru tuntuu vuoren kokoiselta." Tunteiden ohella samaa harjoitusta voi soveltaa ajatuksiin. Surullisten tai kielteisten ajatusten annetaan tulla ja sitten mennä kuin pilvien taivaalla.

Tunteisiin keskittyminen, niiden nimeäminen ja sitten irtipäästäminen helpottavat usein oloa. Tällaista harjoitusta ei voi tehdä väärin, mutta ole tarkkana, että keskityt nimenomaan tunteen tunnistamiseen ja ajattelemiseen sen asian sijaan, joka tunteen on aiheuttanut.

TUNTEIDEN SÄÄTELY ON TAITO, JOTA VOI HARJOITELLA

Tunteita voi opetella säätelemään saadakseen aikaan jonkin tietyn tunteen, ylläpitääkseen jotain tunnetta tai yrittääkseen muuttaa sitä.​ Kielteisten tunteiden sen paremmin vatvominen kuin tukahduttaminenkaan ei ole suositeltavaa.

Tunteiden ilmaiseminen sen sijaan on ihmiselle hyväksi. Tunteista on mahdollista puhua kaverille, vanhemmille, isovanhemmille, opettajalle, kouluterveydenhoitajalle, psykologille tai kuraattorille. Tunteista voi myös kirjoittaa, ja kirjoittamisen on todettu auttavan toipumisessa masentuneesta mielialasta.

Kykyymme ja tapaamme näyttää tunteita vaikuttavat elämänaikaiset kokemuksemme. Erityisesti lapsuudella ja lapsuudenperheellä on merkitystä. Vanhemmat usein siirtävät lapsilleen tiettyjä tunteiden käsittelytapoja. Saatamme olla esimerkiksi tottuneet siihen, että tunteita ei saa näyttää ollenkaan tai päinvastoin, että tunteita ei tarvitse lainkaan hallita. Jos tunteita ei kyetä ollenkaan säätelemään, esimerkiksi vihaisena saatetaan loukata jotain muuta ihmistä.

Tunteita voi opetella säätelemään saadakseen aikaan jonkin tietyn tunteen, ylläpitääkseen jotain tunnetta tai yrittääkseen muuttaa sitä. Tunteiden säätelykeinot voivat olla myös osittain tiedostamattomia. Haitallisia säätelykeinoja ovat esimerkiksi ongelmasyöminen (ahmiminen esim. suruun tai vaihtoehtoisesti syömättömyys), kielteisen tunteiden vatvominen ja tukahduttaminen sekä päihteiden väärinkäyttö.

Ihmisillä on taipumus tehdä edellä mainittuja asioita kohentaakseen mielialaansa. Esimerkiksi runsas päihteiden käyttö kuitenkin madaltaa mielialaa. Se aiheuttaa myös terveyshaittoja.

Saattaa tuntua kummalliselta, että kielteisten tunteiden sen paremmin vatvominen kuin tukahduttaminenkaan ei ole suositeltavaa. Molempien on huomattu vaikuttavan haitallisesti esimerkiksi verenpaineeseen.

Ihmisillä on usein taipumus ajatella, että kielteisten tunteiden ja niiden syiden ja seurausten pohtiminen edesauttaa niistä eroon pääsemistä. Monesti kuitenkin vatvominen eli kielteisten ajatusten pyöritteleminen, toistaminen ja kertaaminen loputtomiin eivät vie eteenpäin vaan pikemminkin ylläpitävät tunnetilaa ja saattavat johtaa masentumiseen.

Tunteiden tukahduttamisen vastakohta, tunteiden ilmaiseminen, on sen sijaan ihmiselle hyväksi. Tunteista on mahdollista puhua kaverille, vanhemmille, isovanhemmille, opettajalle, kouluterveydenhoitajalle, psykologille tai kuraattorille. Tunteista voi myös kirjoittaa, ja kirjoittamisen on todettu auttavan toipumisessa masentuneesta mielialasta.

Harjoitukset

Kehollisen harjoituksen ikoni Hengitysharjoitus

Hengityksen laskeminen voi rauhoittaa ja tyynnyttää sekä kehoa että mieltä.

>> Kuuntele äänitePohdintaharjoituksen ikoni Tunnehahmo

​Kuvittele nyt jokin vaikeaksi kokemasi tunne, esimerkiksi ahdistus, itsestäsi erilliseksi hahmoksi ja sijoita se esimerkiksi pöydän päälle... Kirjoita ylös, mitä huomasit, mitä tunteelle tapahtui.

>> Kuuntele äänite

>> Lataa PDFItsetuntemukseen liittyvän harjoituksen ikoni Omat tunteeni

Mieti, oletko kokenut vaikean tapahtuman yhteydessä joitakin näistä tunteista, tai kirjoita oma tunteesi, joka liittyy siihen:

 • lamaannus
 • helpotus
 • pelko
 • toivo
 • pettymys
 • viha
 • syyllisyys
 • kaipaus
 • epätoivo
 • rakkaus
 • varmuus
 • suru
 • epävarmuus

Lue lisää erilaisista tunteista ja elämästä niiden kanssa: Vahvistamo: Tunteet


Nuorten mielenterveystalo on osa Mielenterveystalo.fi-nettipalvelua