Vaikea elämäntilanne ja ihmissuhteet

Järkyttävä tapahtuma aiheuttaa usein jonkinlaisia muutoksia siihen, miten asioista ajatellaan ja mitä pidetään elämässä tärkeänä. Nämä muutokset saattavat myös heijastua ystäväpiiriin ja muihin ihmissuhteisiin. Läheisten suhtautuminen voi muuttua ja vuorovaikutukseen tulla uusia piirteitä. Suhteet voivat lujittua, mutta myös rakoilla. Jotkut ihmiset saattavat tulla entistä läheisemmiksi, ja joihinkin toisiin yhteydenpito taas saattaa harventua.

Järkyttävät elämäntilanteet vaikuttavat turvallisuuden tunteeseen ja saattavat siten aiheuttaa pelkoja ja vaikeuksia luottaa muihin ihmisiin. Vaikean elämäntilanteen seurauksena voi kokea eräänlaista irrallisuutta. Ihmiset tuntuvat etäisiltä ja vierailta, "kukaan ei ymmärrä minua". Läheisten kanssa saattaa tulla suoranaisia riitoja. Koska tunteet ovat pinnalla, monenlaiset kuulemamme asiat voivat tuntua liian voimakkailta, ja asiat, joita perhe tai kaverit sanovat, saattavat tuntua vääriltä tai loukkaavilta.

Erityisesti jos kriisi on tapahtunut ihmissuhteessa, toisiin luottaminen ja heidän läheisyytensä voi tuntua epämukavalta, ahdistavalta tai jopa täysin mahdottomalta sietää. Luottamusta ja suhtautumista ihmisiin voi olla tarpeen lähteä rakentamaan osittain uudestaan. Tälle työlle kannattaa antaa aikaa ja suhtautua myötätunnolla itseensä ja asian työstämiseen. Joskus kriisi aiheuttaa lisääntynyttä riippuvuutta muista ihmisistä. Tämä on normaali reaktio ja laimenee yleensä ajan mittaan.

Tunteet ovat järkyttävän kokemuksen jälkeen helposti pinnalla. Tunteiden ailahtelu ja ärsytyskynnyksen madaltuminen sekä kiukun ja raivon puuskat voivat aiheuttaa hämmennystä läheisissä. Keskittymiskyvyssä tapahtuvat muutokset saattavat vaikeuttaa keskustelun seuraamista ja siinä mukana olemista.

Ihmissuhteisiin voi vaikuttaa myös voimakkaiden tunteiden ja järkyttävästä tapahtumasta muistuttavien asioiden välttely. Ihminen saattaa jossain sosiaalisessa tilanteessa olla yhtäkkiä omissa maailmoissaan, mikä voi aiheuttaa hämmennystä. Tunnereaktio voi laueta tai ihminen saattaa haluta vetäytyä tilanteessa, jossa jokin hyvinkin pieni asia muistuttaa tapahtumasta tai aiheuttaa tunnereaktion. Tällaisena muistuttavana asiana voi olla myös joku läheinen henkilö.

>> Palaa oma-apuohjelmaan

 

Läheisten reaktiot

Toisaalta läheistenkin voi olla joskus vaikea suhtautua asiaan, tai läheiset eivät tiedä, miten tulisi suhtautua. Ihmisten reaktiot voivat olla hämmentäviä, mutta ne eivät välttämättä kuitenkaan tarkoita, että he eivät kunnioittaisi tilannettasi.

On mahdollista, että ihmiset epäröivät kohtaamisessa kanssasi. Läheinen saattaa miettiä "mitä osaan sanoa", "osaanko sanoa mitään" tai "haluaako hän jutella kanssani". Tämä voi ehkäistä yhteydenpitoa, mikä voi tuntua siltä kuin muut ihmiset olisivat hylänneet. Läheisiltä saatu tuki edistää kuitenkin järkyttävän tapahtuman jälkeen merkittävästi toipumista.

Voi olla, että läheisesi saattavat yrittää "ratkaista" ongelmasi tai pyrkiä "selittämään sen pois", mikä saattaa tuntua siltä kuin toinen ei olisi kuunnellut lainkaan. Toisten reaktioita on vaikea ennakoida; joskus silloinkin, kun kyseessä on hyvin tuntemasi henkilö. Voit joutua sanomaan suoraan, että "haluaisin, että vain kuuntelisit".

Ihmiset saattavat sanoa tökeröitä asioita, joko huomaamattaan tai myös siksi, etteivät he tiedä, minkälaisista asioista on kyse. Ongelmia voivat aiheuttaa varsinkin puutteellinen tieto ja kriiseihin liittyvät väärinymmärrykset. Mielipahaa aiheuttavat yleensä kommentit, jotka (piilevästi) vihjaavat vaikean tilanteen kokeneen vastuuseen. Kommentit, kuten "miten sait itsesi sellaiseen tilanteeseen" tai "pitää muistaa aina tehdä sitä ja tätä", voivat kuulostaa hyvin loukkaavilta.

Tapahtuman hyväksyminen - Mitä se tarkoittaa?

Kriisit ja järkyttävät elämäntilanteet vaikuttavat meihin niin syvästi, että on normaalia jäädä ikään kuin paikoilleen kaiken energiamme ollessa kiinnittyneenä asian todellisuuden ymmärtämiseen. Hyväksymisellä tarkoitetaan nimenomaan tapahtuneen hyväksymistä ja sen ymmärtämistä tapahtuneeksi.

Tapahtuman hyväksyminen ei ole

  • järkyttävän tapahtuman unohtamista
  • omien kokemusten vähättelyä tai uskottelua muille, että kaikki on hyvin
  • itsensä syyttämistä
  • toisten epäoikeudenmukaisen käytöksen hyväksymistä.

Hyväksyminen on

  • irti päästämistä tappelemisesta tapahtumaa vastaan
  • myötätunnon tuntemista itseä kohtaan, tilan antamista omille tunteille ja reaktioille
  • toisten vastuun ymmärtämistä tapahtumaan johtaneissa asioissa
  • toimimista oman elämän ja hyvinvoinnin puolesta.
Sosiaalinen verkosto ja tuki

Vaikeissa elämäntilanteissa sosiaalisella tuella on suuri merkitys. Perheenjäsenten ja kavereiden kanssa puhuminen on yksi tavallisimmin käytetyistä selviytymiskeinoista. Surua ja murhetta ei voi kukaan ottaa pois, mutta sen voi jakaa. Jo pelkkä puhuminen usein helpottaa oloa.

Ihmiset, joiden puoleen kääntyä, voivat olla keitä vain, jotka koet turvallisiksi ja luotettaviksi. Puhuminen voi silti tuntua vaikealta. Näin jo siitäkin syystä, että järkyttävä tilanne aiheuttaa vaikeuksia sanoittaa omaa kokemusta.

Myös kielteiset uskomukset itsestä voivat vaikeuttaa tuen hakemista ja saamista. Reagoimiseen järkyttäviin tapahtumiin liittyy usein tarpeettomia syyllisyyden ja häpeän tuntemuksia. Mielessä saattaa pyöriä mm. seuraavia asioita:

Kuva: Kielteiset uskomukset itsestä

Häpeää saattaa tuntea myös kun asiasta on jo kertonut:

Kuva: Häpeän tunteet

Sinussa, kokemuksissasi ja reaktioissasi ei kuitenkaan ole mitään vikaa.

Muiden oletetut asenteet ja reaktiot voivat pelottaa. Saatamme ajatella, että puhumalla asioista kuormitamme muita, ja voimme jättää käyttämättä mahdollisuuden purkaa tilannetta läheisten kanssa. Toiselle voi kertoa suoraan, että haluaa vain sanoa asian ääneen.

Monet hyötyvät myös vertaistuesta, jolla tarkoitetaan esimerkiksi ryhmiä, joissa voi tavata samanlaisia kokemuksia kokeneita ihmisiä. Suru saattaa olla helpompi kantaa yhdessä sellaisten ihmisten kanssa, joiden tietää käyneen läpi jotain samanlaista.

Omat rajani ihmissuhteissa

On tärkeää, että käsittelemme elämäntilanteitamme omassa tahdissamme. Vaikka esimerkiksi muihin ihmisiin tukeutuminen ja puhuminen edistävät kriisistä toipumista, on myös tärkeää tietää, milloin ei halua puhua tai milloin joku ylittää oman rajamme. Jokaisella on oikeus sanoa ”ei”. On tärkeää jakaa asioita, mutta voimme valita mitä jaamme ja kenen kanssa.

Joskus voi kuitenkin olla vaikeaa pyytää apua, sillä saatamme ajatella, että "täytyy selvitä yksin" tai "avun pyytäminen on heikkouden merkki". Näin tehdessämme kuitenkin vaadimme itseltämme liikaa vaikeassa tilanteessa. On tärkeää kunnioittaa itseään ja omaa elämäntilannettaan.

>> Palaa oma-apuohjelmaan

 

Apua netistä

Monille nuorille tuntuu helpommalta lähteä etsimään vertaiskokemuksia netistä, keskustelupalstoilta tai erilaisista nuorille suunnatuista palveluista. On kuitenkin hyvä muistaa, että omat kokemukset eivät aina välity netin kautta, niin kuin olisi tarkoittanut, ja itsensä saattaa asettaa alttiiksi kommenteille, joiden antajat eivät tiedä mistä on kysymys. Onkin hyvä käyttää vain luotettavia kriisipalveluja netissä ja miettiä jo etukäteen, kuinka paljon ja kenelle haluaa omasta elämäntilanteestaan kertoa.

Miten ottaa puheeksi ja puhua tapahtumasta läheisten ja muiden ihmisten kanssa?

Sinä päätät, kenen kanssa haluat asian jakaa.
Et voi etukäteen täysin tietää, miten toinen ihminen reagoi kertomaasi. Halutessasi voit miettiä, miten henkilö on aiemmin reagoinut tunteisiisi. Kertominen voi olla helpotus varsinkin, jos järkyttävä tapahtuma on aiheuttanut näkyviä muutoksia.

Vain sinä tiedät, miten paljon haluat tilanteestasi jakaa.
Joissain tilanteissa tai joidenkin ihmisten kanssa voit kokea, ettei ole edes tarpeen kertoa kuin yleisesti asiasta. Voi olla, että olet suunnitellut, mitä, miten ja missä asiasta kerrot.

Valitse sopiva paikka puhua.
Mikäli et ole näin tehnyt, kertominen on usein helpointa, kun keskustelussa tulee luonteva hetki asian esille ottamiseksi. On hyvä varautua puhumaan myös niistä tunteista, joita kertominen mahdollisesti herättää. Tästä syystä tilanteen on hyvä olla sellainen, ettei kenelläkään ole kiire eikä paikka aiheuta ylimääräistä stressiä.

Valmista kuulija.
Voit aloittaa kertomalla, mistä aiot seuraavaksi puhua. Voit esimerkiksi sanoa "haluaisin kertoa sinulle yhdestä jutusta, jonka kertominen on hankalaa, mutta sen jakaminen merkitsisi minulle paljon". Tämä auttaa kuulijaa keskittymään kertomukseesi. Kerro myös, mitä toivot kuulijalta, kuten "toivoisin, että vain kuuntelisit".

>> Palaa oma-apuohjelmaan