TOIVO - Kriisistä selviytymisen oma-apuohjelma nuorille

Tietoa ammattilaisille

Nuorten kriisistä selviytymisen oma-apuohjelmaa voivat hyvin käyttää myös ammattihenkilöt, jotka kohtaavat työssään nuoria. Oma-apuohjelmassa on paljon hyödyllistä tietoa, ja sitä voi käydä läpi myös yhdessä nuoren kanssa.

Kirjallisuusvinkkejä:

  • Palosaari, Eija (2008). Lupa särkyä - kriisistä elämään. Edita Prima Oy, Helsinki.
  • Hobfoll & ym. (2009). Five Essential Elements of Immediate and Mid-Term Mass Trauma Intervention: Empirical Evidence. The Journal of Lifelong Learning in Psychiatry, 2009, vol. VII, no 2, 221 - 242.
  • Salli Saari (2000): Kuin salama kirkkaalta taivaalta.
  • Pieper, G., Bengel, J.(2009) Seitsemän vaiheen traumaterapiamalli. Nuorten ja aikuisten PTSD:n hoito. Psykologien kustannus. ​
  • Rothschild, B. (2010). 8 keys to safe trauma recovery.
  • Ogden, P., Minton, K. &pain, C. (2009). Trauma ja keho. Sensomotorinen psykoterapia.
Nuorten mielenterveystalo on osa Mielenterveystalo.fi-nettipalvelua