Vapaaksi viiltelystä -omahoito-ohjelma

Osio 1: Miksi viiltelen?

Viiltelijät ovat eri-ikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteessa olevia ihmisiä. Viiltelyä ja muuta itseen kohdistuvaa vahingoittavaa käyttäytymistä esiintyy kaikissa kulttuureissa ja kaikissa yhteiskuntaluokissa.

Viiltäminen on keino selviytyä sietämättömältä tuntuvasta tunnetilasta, jotta henkilö voi viiltelyn jälkeen taas toimia normaalisti ja jatkaa elämäänsä. Viiltelyn ja itsemurhan tavoitteet ovat näin ollen erilaiset.

Yleistä oma-apuohjelmasta ja sen käytöstä

Ohjelma tarjoaa sinulle tiedon lisäksi mahdollisuuden tehdä
kehollisia tehtäviä pohdintatehtäviä itsetuntemusta lisääviä tehtäviä toiminnallisia tehtäviä.

On tärkeää, että saat tukea vaikeassa elämäntilanteessa joltakin luotettavaksi kokemaltasi ihmiseltä. Voit niin halutessasi käyttää oma-apuohjelmaa yhdessä vanhempasi tai jonkun muun turvallisen henkilön kanssa.

Tietoa viiltelystä

Keskimäärin itseä vahingoittava toiminta aloitetaan 12 - 15-vuotiaana. Mitä nuorempana viiltely aloitetaan, sitä useampia itsetuhoisia jaksoja hän elämään sisältyy. Lapsena aloitettu itsetuhoinen käyttäytyminen voi myös kestää kauemmin ja potilas käyttää useampia itseä vahingoittavia menetelmiä. Tämän vuoksi erityisesti viiltelevät lapset tulisi saada tehokkaan avun piiriin mahdollisimman nopeasti.

Viiltäminen on vain harvoin itsemurhayritys, mutta hoitamaton ja pitkään jatkunut itsensä viiltäminen lisää riskiä itsemurhaan. Itsemurhaa yrittävä haluaa paeta omasta elämästään. Itseään viiltävä sen sijaan toimii helpottaakseen omaa oloaan.


Viiltelyn taustalla olevia syitä

Monilla itseään vahingoittavilla ihmisillä on vaikeuksia säädellä omia tunteita. Nämä vaikeudet voivat näkyä esimerkiksi ongelmina ihmissuhteissa. Itseään tahallisesti vahingoittavilla voi olla useita psykiatrisia hoitojaksoja ja heille on voitu asettaa erilaisia psykiatrisia diagnooseja, kuten persoonallisuushäiriö, masennus, ahdistus, päihdeongelma, syömishäiriö tai pakko-oireinen häiriö.

Tutkimusten mukaan ne nuoret, jotka ovat kokeneet fyysistä tai seksuaalista hyväksikäyttöä, käyttäytyvät itsetuhoisesti viisi kertaa todennäköisemmin kuin muut nuoret. Seuraukset hyväksikäytöstä ovat joskus pitkälle elämään vaikuttavia. Traumaattiset kokemukset voivat muuttaa yksilön tunteita, muistoja, suhtautumista itseen ja suhtautumista toisiin ihmisiin, ihmissuhteita, käyttäytymistä ja identiteettiä.

Viiltelyä, syömishäiriötä ja päihteitä voidaan käyttää selviytymiskeinoina sisäiseen kipuun, ahdinkoon ja sietämättömään olotilaan. Niiden avulla voidaan helpottaa jännitystä ja päästä eroon piinaavista tunteista ja ajatuksista. Suuri osa ihmisistä, jotka harjoittavat itsensä viiltämistä, eivät käytä päihteitä. Yleensä viiltely tapahtuu siis ilman päihteiden vaikutusta.

Kuva 1. Viiltely, syömishäiriö ja päihteiden käyttö noudattavat samaa kaavaa.

Yleisimpiä syitä viiltelyyn ovat:

 • turruttaa pahan olon tunteita
 • lopettaa pahat ajatukset
 • purkaa vihaa
 • paeta omia ongelmia
 • tuntea jotain
 • estää itsemurha
 • rangaista itseä
 • satuttaa muita.

Miksi viiltäminen auttaa?

Itsen vahingoittaminen voi olla keino hallita sellaisia tunteita, joiden pelätään muuttuvan hallitsemattomiksi. Kipu auttaa myös fysiologisesti. Kova kipu vapauttaa elimistössä endorfiineja (="mielihyvähormoni").

Endorfiinit vähentävät tehokkaasti kivuntunteita. Endorfiinien vapautuminen aiheuttaa hyvänolontunnetta, hilpeyttä ja euforiaa. Sillä on siis samanlaisia vaikutuksia kuin päihteillä. Erona päihteisiin on kuitenkin se, että kuka tahansa voi ottaa lääkettä tai päihdyttävää ainetta saadakseen aikaan hyvänolon tunteen. Sen sijaan itsensä satuttaminen ei kaikilla saa aikaa hyvänolon tunnetta. Jos itsensä viiltäminen aiheuttaa hyvänolontunnetta, on syytä selvittää ja käsitellä viiltämistarpeen taustalla olevat syyt.

Viiltämisen aiheuttaman hyvänolontunteen suhteen pätevät samat lait kuin päihteiden tuottamassa hyvänolon tunteessa; toleranssi kasvaa. Mitä pidempään ihminen viiltelee, sitä syvempiä viiltoja hän joutuu tekemään saadakseen samanlaisen hyvänolon tunteen kuin viiltelyn alussa. Toinen keino on lisätä tai vaihdella itseä vahingoittavia tapoja eli käyttää eri menetelmiä. Näitä voi olla ihon tai hiusten repiminen, ihon polttaminen, itsen lyöminen, luiden katkominen, terävien esineiden työntäminen ihon alle, myrkyllisten aineiden nauttiminen, lasin nieleminen ja ääritapauksissa jopa itse suoritetut amputaatiot.

Mielihyvän hakijat viiltävät rauhoittaakseen itseään ja turruttaakseen pahaa oloa. Jännityksen hakijat etsivät viiltämisestä ratkaisua sisäiselle tunnottomuudelle ja tyhjyydelle. Osalla ihmisistä, jotka viiltelevät, on piirteitä molemmista: he hakevat viiltelyllä sekä mielihyvää että jännitystä.


Viiltelyn vakavuusasteet

Jokainen itsetuhoisesti käyttäytyvä ihminen on erilainen. Viiltelijöiden taustat ja elämänhistoriat ovat ainutkertaisia. Samalla tavoin ympäristö on jokaiselle erilainen, jopa saman perheen sisällä kasvaneille lapsille. Nämä tekijät tekevät viiltelijöiden luokittelusta ainoastaan viitteellistä ja suuntaa-antavaa.

Viiltelijä voi kuulua useampaan seuraavista tasoista tai voi myös olla, ettei hän sovi yhteenkään tasoon.

Kokeileminen

 • harvinainen yksin tehty kokeilu tai jännityksen hakuun tähtäävä toiminta yhdessä kavereiden kanssa
 • pinnallisia naarmuja, viiltoja tai palovammoja
 • seurausta kavereilta saaduista vaikutteista
 • ei riippuvuutta
 • ei halua lopettaa viiltelyä
 • esiintyy naisilla ja miehillä

Ajoittainen

 • nuori viiltelee muutaman päivän, viikon tai pidempään, jonka jälkeen hän ei viiltele viikkoihin tai kuukausiin
 • viiltoja, palovammoja ja / tai ruhjeita
 • samanaikaista päihteiden käyttöä
 • itsetuhoinen käyttäytyminen aktivoituu stressitekijöiden lisääntyessä ja haastavissa elämäntilanteissa
 • ei riippuvuutta
 • ei halua / ei usko pystyvänsä lopettamaan viiltelyä
 • suurin osa miehiä

Keskivaikea

 • viiltely on sattumanvarainen tapahtuma päivittäin tai joka toinen päivä
 • viiltoja, palovammoja tai muista menetelmistä jääneitä jälkiä
 • samanaikaisesti bulimiaa, päihteiden käyttöä tai seksuaalisesti vaarallista käyttäytymistä
 • voi olla aiempia psykiatrisia hoitojaksoja ja diagnooseja
 • riippuvuus on kehittymässä
 • ei halua / usko pystyvänsä lopettamaan viiltelyä
 • esiintyy naisilla ja miehillä

Vaikea

 • viisi tai useampia itseä vahingoittavia toimintoja päivässä
 • henkilö käyttää useita menetelmiä vahingoittaessaan itseään ja hän on tehnyt vakavia kudosvaurioita
 • samanaikaista syömisoireilua ja päihteiden käyttöä
 • laaja psykiatrinen hoitohistoria ja diagnooseja
 • usein psykiatrisen hoidon tukena myös lääkitys
 • usein kokenut psyykkistä, fyysistä tai seksuaalista hyväksikäyttöä
 • usein yrittänyt tehdä itsemurhan
 • ei pelkää kuolemaa
 • riippuvuus ja toleranssi ovat kehittyneet
 • kyky aistia kipua on heikentynyt
 • viiltely on pakonomaista
 • itsetuhoisella käyttäytymisellä on psyykkisiä, fyysisiä, sosiaalisia ja koulun käynnissä / töissä käynnissä näkyviä seurauksia
 • osa ei halua / usko pystyvänsä lopettamaan käyttäytymistä, osa haluaa lopettaa
 • suurin osa naisia
Tehtävä: Millä tavoin vahingoitat itseäsi?

Listaa menetelmiä, joita olet käyttänyt itsesi vahingoittamiseen, ja pohdi toimintasi sisäistä logiikkaa vastaamalla oheisessa PDF-tiedostossa esitettyihin kysymyksiin.

>> Lataa PDF

Olenko riippuvainen viiltelystä?

Kaikki riippuvuudet alkavat ensin kokeilusta. Jos kokeilu on myönteinen, olet saanut ensimmäisen positiivisen vahvistuksen kyseiselle toiminnalle. Kokeilun jälkeen toiminnasta tulee sinulle tapa eli olet oppinut uuden käyttäytymismallin. Mitä enemmän jotain asiaa teet, sitä enemmän kyseinen toiminta ottaa tilaa ajatuksissasi. Ajattelusi kapeutuu ja luova ongelmanratkaisukykysi heikkenee. Sinusta alkaa tuntua kuin maailmasta tulisi joka päivä uhkaavampi ja omat selviytymismahdollisuutesi näyttävät yhä heikommilta. Tästä seuraa kokemus umpikujasta tai labyrintistä, josta on vaikea päästä ulos ilman apua.

Viiltelyyn liittyvä häpeän tunne vaikeuttaa avun pyytämistä tai hoitoon hakeutumista. Avun pyytämiseen liittyy myös pelko siitä, että joku ulkopuolinen taho riistää sinulta viiltelyn. Kun elämä pyörii viiltelyn ympärillä, elämä ilman viiltelyä vaikuttaa mahdottomalta.

Tehtävä: Oletko riippuvainen viiltelystä?

Vastaa oheisessa PDF-tiedostossa esitettyihin kysymyksiin ja selvitä!

>> Lataa PDF
Tehtävät Millä tavoin vahingoitat itseäsi?

Listaa menetelmiä, joita olet käyttänyt itsesi vahingoittamiseen, ja pohdi toimintasi sisäistä logiikkaa vastaamalla oheisessa PDF-tiedostossa esitettyihin kysymyksiin.

>> Lataa PDF


Oletko riippuvainen viiltelystä?

Vastaa oheisessa PDF-tiedostossa esitettyihin kysymyksiin ja selvitä!

>> Lataa PDF

Videot Yleistä viiltelystä >> Katso video
 Haavat ja arvet
>> Katso video
 Varomerkit ja neuvot >> Katso video
Nuorten mielenterveystalo on osa Mielenterveystalo.fi-nettipalvelua