​Itsetuhoisuudella tarkoitetaan käyttäytymistä, johon sisältyy itsensä vahingoittaminen tai henkeä uhkaavan riskin ottaminen. Käyttäytyminen voi olla suoraa tai epäsuoraa. Epäsuorassa itsetuhokäyttäytymisessä ihminen saattaa ottaa elämää uhkaavia riskejä, mutta hänellä ei kuitenkaan ole tietoista itsensä vahingoittamisen tai kuoleman päämäärää. Epäsuora itsetuhoisuus voi ilmetä esimerkiksi riskien ottona liikenteessä, päihteiden liikakäyttönä, fyysisten sairauksin laiminlyömisenä tai oman terveyden kohtuuttomana rasittamisena. Holtiton seksuaalikäyttäytyminen voidaan myös nähdä itsetuhoisuutena. Suora itsetuhoisuus voi näyttäytyä itsemurha-ajatuksina, itsemurhasta puhumisena, itsemurhayrityksinä tai itsemurhana.

Mikäli olet huolissasi nuoren henkilön itsetuhokäyttäytymisestä

Mikäli olet huolissasi nuoren henkilön itsetuhokäyttäytymisestä, ota yhteys nuoren vanhempiin/huoltajiin tai nuorten asioihin perehtyneeseen ammattihenkilöön.Jos huolesi on niin vakava että pelkäät nuoren vahingoittavan itseään heti kun siihen mahdollisuus, niin ohjaa nuori lähimpään sairaalapäivystykseen tai soita 112.

NUORET POHTIVAT ELÄMÄÄN JA KUOLEMAAN LIITTYVIÄ ASIOITA

Nuoret pohtivat paljon elämään ja kuolemaan liittyviä asioita. Joskus elämässä tulee hetkiä, jolloin tuntuu, että elämä ei ole elämisen arvoista. Itsetuhoinen käyttäytyminen on yleensä mielenterveydenhäiriön oire. Siinä ei ole yhtä yksittäistä tekijää, vaan se muodostuu monien vaikeuksien summasta. Jo yksittäinen elämäntapahtuma saattaa toimia kuitenkin laukaisevana tekijänä. Synkissä, itsetuhoisissa ajatuksissa on yleensä kyse siitä, että joku tunnetila koetaan sietämättömäksi. Esimerkiksi häpeä tuntuu niin isolta, ettei millään tahdo jaksaa. Myös pettymys tai suru on tavallinen itsetuhoisten ajatusten aiheuttaja. Jos itsetuhoiset ajatukset johtuvat vaikeasta elämäntilanteesta, on tärkeää, että olosuhteisiin yritetään vaikuttaa. Kannattaa aina muistaa, että mikään elämäntilanne ei ole niin hirveä, etteikö parempia aikoja voisi olla tulossa. Joskus itsetuhoiset ajatukset liittyvät johonkin sairauteen, esimerkiksi masennukseen tai syömishäiriöön, ja silloin myös näihin asioihin on etsittävä apua.

ITSETUHOISIA AJATUKSIA EI TULE VÄHÄTELLÄ

Nuoren itsetuhoajatusten tavoitteena ei useinkaan ole kuolema, vaan halu päästä eroon sietämättömästä olotilasta. Nuoren mielessä tilanne tuntuu umpikujalta. Nuori toivoo vaikean tilanteen tai olon helpottumista. Toisinaan pahaa oloa puretaan itseään vahingoittamalla, esimerkiksi viiltelemällä. Itseään vahingoittava käytös voi alkaa puolivahingossa, ensin kokeillaan rajoja ja sitten ei voidakaan hallita tai lopettaa kyseistä käyttäytymistä. Jos sinä tai ystäväsi viiltelee itseään, ei avun hakemista kannata viivytellä.

Itsemurha-ajatukset ovat itsemurhayritysten ja itsemurhien riskitekijöitä, joten niitä ei tule missään tilanteessa vähätellä. Itsemurhan vaarasta viestivät aiemmat itsemurhayritykset, itsemurhasta puhuminen ja vaikea-asteinen masennus. Myös itsemurhien aiempi esiintyminen suvussa, itsetuhoinen käyttäytyminen, tarpeeton riskienotto ja voimakas kiinnostus kuolemaa kohtaan saattavat olla riskitekijöitä. Nuori voi reagoida voimakkaasti esimerkiksi seksuaaliseen hyväksikäyttöön, koulukiusaamiseen, seurustelusuhteen katkeamiseen tai muihin loukkauksiin tai menetyksiin, rahallisiin vaikeuksiin tai huonoihin kotioloihin, kuten esimerkiksi vanhempien päihdeongelmaan. Nuoren itsemurhariskiä voivat kasvattaa myös suuret elämänmullistukset, kuten vanhempien avioero tai läheisen kuolema. Usein itsetuhoisten ajatusten ja tekojen taustalla on masennus, alkoholiongelma, ahdistuneisuushäiriö tai muu vakava mielenterveyden häiriö.

Toistuvat itsemurha-ajatukset ovat merkki siitä, että nuori voi pahoin ja nuoren kehitys on häiriintynyt. Pahoinvointi heijastuu nuoren koulusuorituksiin, hänellä voi olla keskittymisvaikeuksia ja mielenkiinnon ja energian puutetta, päihteiden väärinkäyttöä, eristäytymistä, nukahtamisvaikeuksia tai halua nukkua koko ajan, sekä muutoksia ruokahalussa. Kun ihminen ilmaisee itsemurha-ajatuksiaan, viestiin liittyy aina avunpyyntö ja toive vastauksesta. Ajatukset viestittävät pahoinvointia, neuvottomuutta ja ainakin hetkellistä toivottomuutta. Jos ajatuksiin liittyy voimakas kuoleman halu tai itsemurhasuunnitelma, on nuori vaarassa yrittää itsemurhaa.

ITSEMURHAYRITYS ON AINA HÄTÄHUUTO

 Nuoren itsemurhayritys on aina hätähuuto. Suurin osa nuorten itsemurhayrityksistä on impulsiivisia ja iso osa yrityksistä tehdään päihtyneenä. Epämääräinen ja lieväkin itsemurhayritys on aina vakava viesti siitä, ettei nuori ole hallinnut yllykkeitään. Nuori tulisikin aina pysäyttää pohtimaan tekojensa vakavuutta sen sijaan, että asia kiellettäisiin tai siihen suhtauduttaisiin välinpitämättömästi.

VALTAOSA ITSEMURHAN TEHNEISTÄ NUORISTA ON PUHUNUT AIKEISTAAN

Jos nuori kertoo itsetuhoisista ajatuksistaan kaverille, ja kaveri huolestuu nuoren kertomista ajatuksista, on kaverin aina kerrottava huolestaan aikuiselle. Nuorten tehtävä ei ole kantaa vastuuta ikätoverin näin vakavasta tilanteesta. Vaikka aikuiselle kertominen voi tuntua kaverin luottamuksen pettämiseltä, on huolesta aina kerrottava aikuiselle, oli tilanne mikä tahansa.

Aikuisen tehtävä on suojella nuorta ja puuttua tilanteeseen, jos huoli on herännyt. Itsemurhapuheet on aina otettava tosissaan, eikä niitä tule vähätellä. On tärkeää muistaa, että varhainen puuttuminen, asiasta puhuminen nuoren kanssa ja suora toiminta nuoren auttamiseksi, kertoo halustasi auttaa. Keskustelusta ei ole haittaa nuorelle, eivätkä suoratkaan kysymykset johda itsetuhoiseen käyttäytymiseen. Nuorelta voi kysyä esimerkiksi: ”Osaatko sanoa, mikä sinua surettaa, harmittaa tai masentaa? Onko sinulla ollut itsemurha-ajatuksia? Mikä auttaisi jatkamaan elämää? Miten minä voin auttaa?” Nuorelta voi kysyä suoraan, että onko varmaa, ettei hän lähitulevaisuudessa vahingoita itseään.

Nuoren kanssa keskusteltaessa tulee pysyä rauhallisena, kuunnella avoimesti ja antaa aikaa. Nuorelle pitää antaa mahdollisuus ahdistavien, vaikeiden ja salassa pidettyjen asioiden puheeksi ottamiseen ja niistä puhumiseen. Se voi helpottaa umpikujan tunnetta ja mahdollistaa toivon näkökulman, sekä auttaa näkemään muidenkin vaihtoehtoehtojen olemassaolon itsetuhoisten ratkaisujen sijaan. Nuorelle tulee osoittaa huolenpitoa ja välittämistä, ilman syyttelyä tai tuomitsemista. Nuorta voi rohkaista sanomalla, että ”me selviämme tästä” tai ”tämän pettymyksen yli päästään” ja ennen kaikkea ”minä autan sinua, apua on saatavilla”.

APU JA TUKI ON TÄRKEÄÄ!

Jos sinulla itselläsi on itsemurha-ajatuksia, tai elämä tuntuu toivottomalta, puhu ajatuksistasi aikuiselle, vaikka avun hakeminen tai tilanteen puheeksi ottaminen jonkun kanssa tuntuisikin vaikealta. Kun tilanteestaan kertoo toiselle ihmiselle, ei ole enää niin yksin ja pystyy ehkä huomaamaan, miten synkistä ajatuksista voisi päästä eroon. Kun tilanteestaan ja tunteistaan puhuu jonkun kanssa, niitä voi ymmärtää paremmin myös itse.

Puhu kotona, vanhempien tehtävä on kuunnella ja auttaa. Jos tuntuu, ettet voi puhua asiasta kotona, niin koulussa jokainen aikuinen on siellä sinua varten. Voit mennä terveydenhoitajan luokse, voit jäädä oppitunnin tai koulun jälkeen juttelemaan opettajalle, joka tuntuu läheisimmältä. Myös muut aikuiset, kuten nuorisotyöntekijät tai valmentaja tai muun harrastuksen ohjaaja, ovat niitä aikuisia, joille voit kertoa ajatuksiasi. He eivät tuomitse vaan ovat tukenasi ja turvanasi. Aikuiselle voit kertoa, että tarvitsisit apua tai tukea, etkä tiedä mihin tai kenen puoleen voisi kääntyä. Voit kertoa tai myös kirjoittaa ajatuksistasi ja olostasi ja kysyä, mitä sinun kannattaisi tehdä. Apua kannattaa aina hakea, kenenkään ei tarvitse jaksaa yksin.

LISÄÄ TIETOA NETISSÄ