​​​​Päihteet ovat aineita, joita nautitaan mielihyvän tai huumaavan vaikutuksen vuoksi. Päihteitä voidaan myös käyttää pahan olon tai ahdistuksen turruttamiseen.  Alkoholi ja tupakka ovat nuorten eniten käyttämiä päihteitä, ja niistä aiheutuu lähes kaikki nuorten päihteiden käyttöön liittyvät ongelmat. Riippuvuus voi kohdistua melkein mihin tahansa aineeseen, asiaan tai toimintaan, jonka avulla haetaan nopeaa tyydytystä tai mielihyvää. Riippuvuus rajoittaa ja kapeuttaa elämää, ihminen jää koukkuun ja tarvitsee aina vain enemmän sitä, mistä on riippuvainen.

Alkoholin myyminen ja välittäminen alaikäiselle on rikos!

Alkoholin myyminen ja välittäminen alle 18-vuotiaalle on rikos. Alle 18-vuotias ei  saa lain mukaan pitää hallussaan alkoholia. Mikäli olet huolissasi alaikäisen päihteiden käytö​​stä, ota yhteyttä nuoren vanhempiin/ huoltajiin. Huolen ollessa vakava, ota yhteyttä lastensuojeluun.

Päihteet kiinnostavat ja kiehtovat nuoria

Päihteet kiinnostavat ja kiehtovat nuoria, päihteet kun ovat vielä nuorilta kiellettyjä mutta kuvastavat aikuisten maailmaa ja aikuisille sallittua valinnanvapautta. Nuori elää hetkessä - päihteitä tekee mieli kokeilla mutta kokeilun vaarat jäävät unohduksiin, sillä nuorella ei ole aikuisten kaltaisia valmiuksia ajatella tulevaisuutta ja kokeilun seurauksia. Tämän takia nuorille tuleekin kertoa päihteiden vaaroista ja riskeistä tehokkaasti ja totuudenmukaisesti.

Usein ensimmäinen päihdekokeilu liittyy tupakkaan, tupakkakokeilut aloitetaan tyypillisesti 13-15-vuotiaana. Tupakkatuotteisiin kuuluvat savukkeet, nuuska, sikari ja piipputupakka.

Osa nuorista kokee ensimmäisen humalansa yläkouluiässä. Nuori saattaa käyttää alkoholia turruttaakseen surua tai ahdistusta. Alkoholi saattaa tuoda hetkellisen helpotuksen tai unohduksen, mutta alkoholin käytöstä seuraavat tapaturmat ja tappelut aiheuttavat seuraavana päivänä vielä suuremman mielipahan. Aluksi alkoholi rentouttaa ja vähentää estoja. Omaa käyttäytymistä ja ajatuksia on vaikeampi hillitä, on rohkeampi olo ja mieliala kohoaa. Tunne ei kestä pitkään, sillä vaikutuksen jatkuessa puhe alkaa sammaltaa, kävely tulee horjuvaksi, tasapaino voi pettää ja suuntavaisto lakkaa toimimasta. Alkoholi tekee nuoren turvattomaksi.​ 

Humalassa riskit kasvavat

Humalassa nuorilla onkin suuri riski joutua onnettomuuteen, joka voi johtaa vammautumiseen tai pahimmassa tapauksessa kuolemaan. Oma riskinottokynnys alenee ja oma käytös saattaa muuttua aggressiivisemmaksi. Humalassa ajautuu helposti tappeluihin ja muihin väkivaltaisiin tilanteisiin, ja erityisesti tytöillä on riski tulla hyväksikäytetyksi tai raiskatuksi. Mitä varhaisemmin alkoholinkäyttö aloitetaan, sitä vaikeampi siitä on irrottautua. Lisäksi mitä nuorempana alkoholikokeilut aloitetaan, sitä todennäköisempää on, että aikuisiällä alkoholia käytetään enemmän. Jo pienetkin alkoholimäärät ovat lapsille ja nuorille terveysriski. Nuorten taitoja päihteettömälle elämäntavalle tulee tukea ja vahvistaa.

Moni nuori kertoo saavansa alkoholia omilta vanhemmiltaan. Alkoholin ostaminen ja välittäminen ala-ikäiselle on rikos. Vanhempien toiminta viestii nuorelle vanhempien välinpitämättömyyttä sekä siitä, että ikärajoilla ja lain noudattamisella ei olisi merkitystä.

Huumeet

Huumeista kannabis on nuorten parissa yleisimmin kokeiltu huume. Kannabiksen vaikutus voi olla aluksi rauhoittava ja rentouttava, mutta kannabiksella voi myös olla epämiellyttäviä ja vaarallisia vaikutuksia, kuten masennusta, vainoharhaisuutta, paniikkikohtauksia ja ahdistusta. Pitkään käytettynä koulunkäynti vaikeutuu, muisti ja oppiminen kärsivät ja elämänpiiri kaventuu, kun kaverit ja harrastukset jäävät. Kannabis voi aiheuttaa riippuvuutta ja käytön lopettamisen jälkeen jopa viikkoja kestäviä vieroitusoireita. Huumeiden, kuten lääkkeiden, amfetamiinin, ekstaasin tai kannabiksen, kokeilu tai käyttäminen, uhkaa vakavasti nuoren terveyttä ja kehitystä. Koulumenestyksen romahtaminen, käytöshäiriöiden ja sääntörikkomusten ilmaantuminen sekä selittämättömät poissaolot voivat antaa aihetta epäillä huumeiden käyttöä.

Huumeiden käyttöön liittyy usein myös kasvava rahantarve, ja kotona tavaroita tai rahaa saattaakin kadota. Mielialat vaihtelevat yliaktiivisuudesta apaattisuuteen, nuori on väsynyt ja vuorokausirytmi heilahtaa usein päälaelleen. Nuori ei jaksa kiinnittää huomiota hygieniaan tai syömiseensä. Lisäksi kaveripiiri saattaa vaihtua uusiin, usein vanhempiin kavereihin, ja nuori menettää mielenkiinnon harrastuksiin ja muihin ennen tärkeisiin asioihin. Jos on syytä epäillä nuoren huumeiden käyttöä, on väliintulo aina ehdoton. 

Nollatoleranssi

Nuorten päihteiden käyttöä vastaan tarvitaan nollatoleranssia. Nuorten alkoholin, tupakan ja huumeiden käytön havaitsemisessa oleellista on se, että nuorta nähdään riittävän usein ja tarpeeksi pitkään. Jos nuori käy kotona vain kääntymässä, on vanhempien vaikea tehdä havaintoja nuoresta. Kotiintuloajoilla, yökyläilykäytännöillä ja kavereiden vanhempien välisellä yhteistyöllä voidaan paljolti suojella nuoria päihteiltä. Päihteiden käyttöön saattaa liittyä myös sosiaalinen paine, kun muutkin kaverit käyttää. Koskaan ei tarvitse ja eikä kannata käyttää päihteitä sen takia, että muutkin käyttävät.

Opettele sanomaan EI päihteille

Nuoren kanssa voidaan harjoitella, miten sanoa rohkeasti EI päihteille. Nuorten harrastuksilla ja kaveripiirillä on keskeinen merkitys nuoren päihteiden käytön ehkäisemisessä, nuorta tuleekin aktiivisesti tukea harrastuksiin, luovaan toimintaan ja koko kaveriporukkaa päihteettömään yhdessäoloon. Kun tuetaan nuoren itsetuntoa, nuori saa samalla rohkeutta kertoa oman mielipiteensä myös ryhmässä. Päihteistä pitää rohkeasti kieltäytyä: pidä mielessä haitat ja tee päätös itsenäisesti. Päihteistä on aina lupa kieltäytyä eikä raittiutta pidä hävetä, sillä se osoittaa rohkeutta tehdä omia valintoja. 

TESTIT

Nuorten päihdemittari ADSUME​

LISÄÄ TIETOA NETISSÄ

​​​