​​​Murrosiässä nuoren keho muuttuu valtavalla vauhdilla ja muutokset voivat saada oman kehon tuntumaan vieraalta. Nuorella voi olla tunne, ettei oma keho ole omassa hallinnassa. Nuorella voi olla suurikin huoli omasta painostaan ja itsetarkkailu voi korostua. Syömishäiriöt ovat sekä ruumiin että mielen sairauksia. Nuoren huolet ja murheet voivat heijastua syömiseen, ja syömisestä voi tulla tapa hallita haastavia tunteita, kuten surua, vihaa tai yksinäisyyttä. Taustalla voi olla myös kiusatuksi tulemista, perheen sisäisiä vaikeuksia tai suorituspaineita koulusta ja menestymisestä.

Yleisimmillä syömishäiriöillä tarkoitetaan anoreksiaa eli laihuushäiriötä sekä bulimiaa eli ahmimishäiriötä. Suurin osa sairastuneista on tyttöjä ja naisia, mutta syömishäiriöihin sairastuu myös poikia.

ANOREKSIA ELI LAIHUUSHÄIRIÖ

Laihuushäiriötä sairastava nuori tuntee itsensä liian lihavaksi. Nuori näkee oman kuvansa kuin vääristyneestä peilistä ja laihduttamisen ajattelu täyttää koko elämän. Nuori pyrkii pudottamaan painoaan ja pitämään painon alhaisena välttämällä ravitsevia ruokia ja syömistä, liikkumalla runsaasti sekä toisinaan käyttämällä ulostus- ja nesteenpoistolääkkeitä. Näiden avulla nuori pyrkii saamaan ruumiinsa omaan hallintaansa.

Laihuushäiriö alkaa tyypillisesti laihdutusyrityksestä, joka riistäytyy syömättömyyskierteeksi. Häiriö voi näkyä nuoren olemuksessa ja käyttäytymisessä monella tavalla. Nuoren paino laskee, mutta hän samalla pelkää lihomista. Nuorelle kehittyy rituaalinomaisia ruokailutottumuksia ja nuori saattaa mielellään tehdä ruokaa, muttei kuitenkaan syö itse. Nuori saattaa lisätä liikuntaa painon kurissapitämiseksi. Nuori saattaa käyttää väljiä vaatteita laihuuden peittämiseksi ja olla väsynyt tai palella helposti. Nuori pitää itseään liian lihavana, vaikka on selvästi nälkiintynyt. Nuoren kuukautiset voivat jäädä pois ja hänellä voi olla turvotusta tai kynsien lohkeilua.

BULIMIA ELI AHMIMISHÄIRIÖ

Ahmimishäiriöön taas kuuluu toistuva ja kohtauksittainen ylensyöminen. Ahmimishäiriöstä kärsivä nuori ei pysty hallitsemaan syömistään: nuori ajattelee paljon syömistä ja hänellä on voimakas halu syödä. Ahmimisen jälkeen tulee usein katumus ja oksentaminen. Ahmimishäiriötä sairastava nuori tuntee olonsa liian lihavaksi ja pyrkii estämään ruoan lihottavat vaikutukset oksentamalla, syömättömyydellä tai joskus esimerkiksi ulostus- tai nesteenpoistolääkkeitä syömällä. Useimmat ahmimishäiriöön sairastuneet nuoret ovat normaalipainoisia ja ulkoisia sairauden merkkejä on vähän. Jatkuvasta oksentelusta seuraa usein sylkirauhasten suurenemista, hammaseroosiota, pahoinvointia sekä vatsavaivoja.

AHMINTAHÄIRIÖ

Tavallisin epätyypillinen syömishäiriö on ahmintahäiriö (binge-eating disorder, BED), jossa ei esiinny bulimiaan liittyviä tyhjentämisrituaaleja. Ahmintahäiriössä ihminen syö suuria ruokamääriä lyhyessä ajassa, vaikka ei ole nälkä. Päinvastoin kuin bulimikko, ahmintahäiriöinen ei kuitenkaan oksenna ruokaa pois. Mässäilyä tapahtuu pitkin päivää ja yksin ollessa, koska suuret ruokamäärät hävettävät.

ONGELMIIN PUUTUTTAVA VÄLITTÖMÄSTI

Nuoren syömisen ongelmiin on puututtava välittömästi, sillä syömishäiriöstä kärsivä nuori ei välttämättä tiedosta omaa sairauttaan tai avun tarvetta. Puuttuminen voi olla vanhemmille vaikeaa, kun oman lapsen sairastuminen voi saada vanhemmat tuntemaan avuttomuutta, syyllisyyttä ja vihaakin. Nuoren tilanne on kuitenkin syytä ottaa vakavasti ja asian voi ottaa nuoren kanssa suoraan puheeksi. Yhdessä aikuisen kanssa voidaan miettiä paikka, josta nuori saisi apua ja tukea. Jos toinen nuori on huolissaan ystävästään, kannattaa huolesta kertoa aikuiselle, esimerkiksi opettajalle tai terveydenhoitajalle. Huolen kanssa ei saa jäädä yksin.

Nuoren itsetunnon tukeminen, tunnetaitojen vahvistaminen ja rakkauden ja välittämisen osoittaminen ovat erittäin tärkeitä toipumisessa. Nuori tarvitsee tuekseen läheisiä ihmisiä, jotka osoittavat hänelle, että nuori on arvokas omana itsenään.

Avun hakeminen syömishäiriöön kannattaa, sillä laihuus- ja ahmimishäiriöistä voi parantua. Tärkeintä on tunnistaa oireet ja uskaltaa hakea apua. Mitä nopeammin hoito alkaa, sitä helpompaa on palata normaaliin elämään. Hoidon avulla nuori vahvistuu, suhde omaan kehoon tervehtyy ja itsensä voi jälleen nähdä juuri sopivana, arvokkaana ihmisenä.

ITSEHOITO

Irti ahminnasta! -itsehoito-ohjelma

TIETOA NETISSÄ

Syömishäiriö nuorilla (THL)​

Laihuushäiriö (Terveyskirjasto)

Lihavuus lapsella (Terveyskirjasto)​​

Syömishäiriöliitt​​o SYLI ry​​​

SYLI ry:n vertaist​​uki​​

Nuorten ja aikuisten syömishäiriöiden hoit​oketju pääkaupunkiseudulla (Terveysportti)​

Kirjallisuusvinkki: Irti ahminnasta - Kohti tasapain​​oista suhdetta ruokaan ​​​